NS Velkou kotlinou je bezesporu nejpoutavější stezkou turistů v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a Národní přírodní rezervaci Praděd.
  Velká kotlina je zachovalé území ledovcového karu (kar - víceméně okrouhlé deprese svahů nebo zadních konců údolí s poměrně příkrými až svislými stěnami, vzniklé erozí svahových - karových - ledovců). Bezlesý skalnatý amfiteátr, vkliňující se hluboko do lesních porostů, je udržován častými sněhovými lavinami.

  Vodopády Bílé OpavyNaučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy - nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků. Bílá Opava pramení v sedle mezi Petrovými kameny a Pradědem v nadmořské výšce 1 280 m.n.m., protéká Karlovou Studánkou a Ludvíkovem, ve Vrbně se ve výšce 544 m.n.m. spojuje se Střední Opavou a níže s Černou Opavou a společně vytvářejí tok řeky Opavy ústící do Odry.

  Šest kilometrů dlouhá naučná stezka se sedmi zastaveními z Ovčárny na vrchol Pradědu s odbočkami na Barborku a Švýcárnu s netradičním průvodcem skřítkem od Petrových kamenů. Seznamuje návštěvníky s geologickým vývojem Hrubého Jeseníku i s místní faunou a florou, s glaciálními relikty i endemity.

  Více viz: www.ochranaprirody.cz, Průvodce Se skřítkem okolím Pradědu, ACTEAE ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky, 2006.

  Stezka prochází Národní přírodní rezervací Rejvíz ve Zlatohorské vrchovině východně od města Jeseníku (49 km od Rýmařova), chránící největší rašeliniště na Moravě i ve Slezsku. Má dvě jezírka - Velké mechové, které je zpřístupněno a Malé mechové, ke kterému je přístup zakázán. Rašeliniště vzniklo v postglaciálu a jeho výjimečné přírodní prostředí se zachovalo díky klimatickým poměrům (průměrná roční teplota 5,6º C, roční úhrn srážek 1400 mm, nadm. výška 730 - 805 m).

  Naučná stezka s Koprníčkem na výlet Keprnickými horami sleduje hlavní hřebenovou trasu Keprnické hornatiny z Červenohorského sedla směrem severozápadním přes Národní přírodní rezervaci Šerák - Keprník. Jihovýchodní výchozí bod stezky - Červenohorské sedlo - je od Rýmařova vzdálen po silnici přes Velké Losiny a Kouty nad Desnou cca 47 km, severozápadní - Ramzová - přes Jeseník a Lipovou Lázně 55 km.