Hornická naučná stezka ve zlatohorském rudním revíru

    Naučná stezka tvoří okruh a začíná i končí na náměstí ve Zlatých Horách (47 km od Rýmařova směrem severním). Je 16 km dlouhá a má 12 panelů s informacemi z oblasti hornictví, historie a geologie zdejšího území. Trasa je vedena po kopcích kolem Zlatých Hor, kde jsou šachty a štoly, ve kterých probíhala hlubinná těžba. V lesích a u potoků je možno vidět kopečky, tzv. sejpové pahorky s vytěženou přerýžovanou horninou a tzv. pinky, neboli propadlé dolíky po těžbě pod povrchem.

    V zájmu bezpečnosti je nutno chodit jen po vyznačených cestách a nevstupovat do propadlin a otevřených hornických děl.
    Trasa s výškovým převýšením 545 m je vhodná pro pěší, případně pro horská kola a její projití vyžaduje cca 6 hodin. Čas prohlídky je možné zkrátit vynecháním hřebene. Naučnou stezku je doporučeno navštívit s průvodcem.
    Více informací: http://www.zlatehory.cz