Historické památky

  Rýmařovsko má pestrou minulost  vyplývající z jeho pozice na úpatí hor, z nerostného bohatství i z bohatství lesů. Osídlení se vyvíjelo v závislosti na hospodářském a politickém vývoji na území plném mocenských střetů zájmů. V takových regionech většinou není příliš místa pro úctu k materiálním hodnotám a statkům, spíše naopak. To, co nestačila zničit nejrůznější vojska a drancující bandy, ve středověku snadno padalo za oběť požárům a jiným pohromám - např. při katastrofálním požáru Rýmařova v roce 1790  bylo zničeno 135 domů a 50 stodol.

   Pro naše území bylo typické soužití i míšení dvou etnik, z nichž německé mělo v posledních staletích výraznou převahu, takže památky, které se dochovaly, měly toto „znamení" a mnohé z nich se posléze staly obětí ideologické nenávisti a malosti po druhé světové válce.

  Přesto má region pozornému návštěvníkovi hodně co nabídnout.  Vedle památek, které jsou všeobecné známy a turisticky propagovány, stojí za to navštívit i místa zdánlivě málo atraktivní, ale vypovídající mnohé o životě předchozích generací a o nám dnes neznámých kořenech jejich existence. Je zajímavé navštívit některý z dosud zčásti zachovalých hřbitovů, prohlédnout si návsi, sochy, pomníky padlých v první světové válce i z dob po druhé světové válce, kostely, kaple a kříže v krajině a seznámit se s jejich historií a pohnutými osudy. Zajímavý je i charakter některých částí krajiny vytvářené po staletí lidskou činností.

  V posledních letech se výrazně změnil vzhled a ráz obcí a měst i jednotlivých staveb, mnoho z nich bylo opraveno a získalo nové fasády, mizí dřívější zanedbané kouty a plochy, přibyla udržovaná zeleň. Byla opravena řada historických památek, upravena historická jádra měst a obcí. Dokladem je i centrum regionu Rýmařov. Za podpory různých dotací ale i z vlastních zdrojů města bylo zrekonstruováno kulturní středisko a zřízeno nové moderní premiérové kino, po archeologickém průzkumu bylo předlážděno a dispozičně upraveno náměstí Míru a přilehlé plochy, zbudována nová kašna v místech původní městské kašny z minulých století, zřízena pasáž spojující náměstí s archeologickou lokalitou Hrádek, vysázeny stromy a zřízeny záhony trvalek, veřejná prostranství byla vybavena lavičkami, bylo vybudováno nové autobusové nádraží apod. Obdobných změn se dostalo i mnoha místům v jednotlivých obcích regionu.  

  Na dalších stránkách tohoto turistického portálu  budete mít možnost se přesvědčit o tom, že nabídka našeho regionu je pestrá a skutečně zajímavá.

  Mezi nejvýznamnější a také nejznámější památky patři hrad Sovinec, Janovický zámek, kaple V Lipkách, radnice v Rýmařově, Hrádek v Rýmařově, Rabštejn, kostel sv. Michaela v Rýmařově a sv. Maří Magdaleny v Horním Městě, křížová cesta v Rudě a další. Kromě toho v regionu naleznete řadu přírodních a turistických zajímavostí, ať už je to celý jižní hlavní hřbet Hrubého Jeseníku se svými zajímavými geologickými a morfologickými útvary a s hlubokými lesy a horskými potoky, nebo např. Rešovské vodopády, vyhlídková věž v Nové Vsi, Karlova Studánka nebo hornický skanzen v Horním Městě.

   V každém případě také stojí za to navštívit Městské muzeum v Rýmařově, kde lze nalézt veliké množství informací i poučení.