Aktuality

  • Představení Simony Stašové!

   Představení Simony Stašové "Shirley Valentine" je přesunuto na 25. listopadu 2021, na 19:00 hodin. Vstupenky jsou stále v platnosti. Peníze za vstupné se budou vracet jen v případě zrušení představení!!!

    
  • Žádost o pomoc a spolupráci při "pomoci lidem ve válečné oblasti"!

   Nezisková organizace ve spolupráci s orgány státní správy na Ukrajině i dobrovolníky zajišťuje pomoc a podporu obyvatelům v přifrontových městech a obcích.

   V současné době probíhá několik projektů pomoci:

    - pomoc dětem v základních školách v přifrontových městech a obcích

   (sbírka na školní potřeby v celkové výši 45.000 Kč)

    - pomoc pro vojenskou nemocnici (získávání zdravotnického materiálu)

    - zimní pomoc pro obyvatele v přifrontových městech a obcích(oblečení,obuv)

    -sbírka finančních prostředků na dopravu materiálu do oblasti ATO

    -sbíráme i hračky,deky,hygienické potřeby(ručníky,osušky,utěrky)

      Prosím o jakoukoliv formu podpory, materiální nebo finanční. Na finanční dary můžeme vystavit potvrzení pro odpočet z daňového základu. Humanitární krize v části Donbasu stále trvá i přes nové dohody o příměří. Lidé se bez pomoci neobejdou.

      Do pomoci lidem na Ukrajině se mohou zapojit i zaměstnanci vaší společnosti, a to jakoukoli formou.

   Veškeré aktivity neziskové organizace Humanitární pomoc Ukrajině,.z.s. a CENTRA humanitární pomoci Ukrajině v Praze jsou podporovány velvyslanectvím Ukrajiny v České republice nebo ve spolupráci s orgány státní správy v Ukrajině.
    

   Máte-li jakékoliv dotazy k humanitární pomoci Ukrajině, nebo k tomu jak funguje CENTRUM humanitární pomoci Ukrajině v Praze, rád Vám veškeré otázky zodpovím.

    Lukáš Dvořáček

   člen rady nno Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.

    
  • Plán poutí rýmařovského farního obvodu na rok 2021!

   Chcete se zúčastnit některých z poutí? Podívejte se na odkaz: www.rymarovskafarnost.wz.cz, nebo na facebooku @inforymarov, popř. volejte na tel. č. 776 110 766

    
  • Zvěstování

   I v této nepříznivé době se můžete těšit na adventní výstavu výtvarných prací s názvem Zvěstování. Tato výstava bude probíhat ve dnech 27. listopadu až do 31. prosince 2020, a to pouze v pracovní dny od 9-16 hod. v Galerii Fabrika v budově Hedva Český Brokát. Vernisáže se můžete zúčastnit online dne 27. 11. 2020 v 16 hod. na facebooku ZUŠ Rýmařov.

    
  • Kraj přispěl informačnímu centru

   KRAJ PŘISPĚL INFORMAČNÍMU CENTRU

   Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program na „Podporu turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020“. TIC připravilo projekt pod názvem „Zkvalitnění služeb TIC“, ze kterého získalo finanční prostředky, z nichž byla pro zpestření interiéru Íčka a lepší orientaci vytvořena nástěnná turistická mapa mikroregionu Rýmařovsko s vyznačením nejzajímavějších míst ve městě a v blízkém okolí. Dále jsme nechali zhotovit tyto propagační předměty: kapesní peněženky, antistresové balónky, poznámkové bloky, igelitové tašky a krásné 3D pohlednice s radnicí města. Byla také pořízena čtečka, zaplacen poplatek za certifikaci jednotné klasifikace TIC. Další část financí byla použita na aktualizaci webových stránek TIC, vzdělávací kurz angličtiny pro zaměstnance informačního centra za účelem zdokonalování se v komunikaci se zahraničními turisty a také rýmařovskou hledačku. Všechny zmíněné aktivity slouží k propagaci města a regionu, a také k výraznému zlepšení služeb pro turisty, kteří do Rýmařova zavítají a v neposlední řadě pro místní obyvatele.

                 

  regioncartmapaanketa_120x120Rodinne Jesenikyregtim_bannerovocne_stezky

  Rýmařovsko