Městské muzeum Rýmařov bylo založeno v roce 1901 místním podnikatelem a představitelem města Wilhelmem Ludwigem. Instituce nabízí řadu zajímavých expozic: historie regionu od pravěku do 19. století, textilnictví, dobývání kovů a geologie jižního Jesenicka. Součástí muzea je Galerie Octopus, ve které jsou každý měsíc pořádány výstavy. Externí součástí muzea je i geologická expozice Hrádek a expozice "Dějiny textilnictví na Rýmařovsku" v budově Hedvy na Opavské ulici.

  Řezbář Halouzka a jeho dílaPradědova galerie leží v obci Jiříkov. Plocha areálu se rozkládá na ploše 8 ha. Mezi největší dominanty patří největší socha Děda Praděda, která je 10,4 m vysoká a váží 15 tun. Po domluvě je možná prohlídka s výkladem k jednotlivým sochám včetně předvedení řezbářské práce. V každém sektoru galerie je mluvící socha, která umí podat výklad ke každé sekci zvlášť v jazycích čeština, angličtina, němčina, polština, francouzština, ruština a japonština.

  Expozice ve věži kostela sv. AugustinaVěž kostela sv. Augustina v Sovinci, která v minulosti sloužila k obraně hradu, jako vězení s hladomornou a posléze jako kostelní zvonice, dnes ve svém interiéru ukrývá soukromé muzeum. Vzniklo před sedmi lety, poté co byl kostel sv. Augustina navrácen řádu německých rytířů. Kromě dokladů o historii, osobnostech a současnosti řádu německých rytířů a o jeho působení na sovineckém panství muzeum nabízí i zajímavé exponáty vztahující se k hradu obecně.

  Interiér muzea na Kapličkovém vrchuP5210019 2 Muzeum Kapličkový vrch v M. Norávce M. MarekMuzeum provozuje dvě kulturní památky - Kapli Nejsvětější Trojice a Schindlerovu stodolu.

  Kaple Nejsvětější Trojice byla postavena na Kapličkovém vrchu pravděpodobně okolo roku 1690 - původně jako částečně roubená stavba. Jednalo se o soukromou kapli podnikatelské rodiny Schilderových. Věkem sešla, a tak ji bratři Weissové nechali opravit, v letech 1765 - 1767 přebudována do dnešní podoby, získala mešní licenci a v době přestavby farního kostela se zde celebrovaly mše. Jednou z nejstarších částí kaple, a v celých Jeseníkách ojedinělou, je dřevěný malovaný kazetový strop se 34 samostatnými obrazy. Z vnitřního vybavení se dochoval pouze železný svícen, torzo varhan a oltářní obraz "Korunování Panny Marie" od Johanna Kryštofa Handkeho. Ten je však uložen mimo objekt kaple.

  Muzeum v Bruntále je přímým kontinuálním pokračovatelem městského muzea, jehož počátky spadají do let 1898 až 1907, kdy z muzejní společnosti vznikl muzejní spolek. V roce 1915 získalo muzeum koupí tzv. Gabrielova domu na náměstí svou první budovu. Bruntálské muzeum, které je od roku 1953 muzeem okresním, převzalo postupně do své péče i nejvýznamnější památkové objekty v okrese: zámek Bruntál, ve kterém od roku 1957 sídlí, zříceninu hradu Sovince a kosárnu v Karlovicích. V současné době muzeum provozuje vedle zámecké interiérové expozice v Bruntále dalších šestnáct expozic muzejních. Výstav muzejních a moderního výtvarného umění koná muzeum v průměru 13 až 15 ročně.

  Renesanční, klenutá kaple zasvěcená sv. Alžbětě sloužila přilehlému lazaretu. V 18 století získala novogotický vzhled. Snahou Galerie je realizovat výstavy dle výstavních plánů se zaměřením na prezentaci škol, regionální výtvarníky a umělce s tím, že výstavní prostory by měly být zpřístupněny především mladé generaci, u níž je absence takových příležitostí nejvíce znatelná.

  Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací, zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé muzejní expozice. Mimo to má muzeum stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk). První ze dvou stálých expozic Vlastivědného muze v Jeseníku je věnována historii jesenického regionu od pravěku, dokladům hornictví, kamenictví a vápenictví a také lázeňství. Druhou stálou expozicí je rozsáhlá expozice geologie a mineralogie Jesenicka. 

  Říčka Olešnice po miliony let ukládala zlato do náplavů a již v dávných dobách se zde těžilo. V provozu jsou dva sruby se stoupou na drcení zlaté rudy a zlatorudný mlýn, zhotovené podle dobových nákresů. Můžete si dokonce vyzkoušet rýžování zlata. Naučná stezka Vás dovede i k místu s obdivuhodným optickým klamem, kde „voda teče do kopce". Ve Zlatých Horách se již konalo mistrovství Evropy, ale i České a Slovenské republiky v rýžování zlata, každoročně se tu koná soutěž o Zlatou pánev starosty města.

  V obci Česká Ves u Jeseníku se od roku 1999 nachází ojedinělé muzeum motocyklových veteránů, jehož překrásné stroje si jistě nenechá ujít žádný milovník starých vozidel. V muzeu se nachází sbírka historických motocyklů, automobilů, historický nábytek, klubové trofeje, dokumentace motoristického hnutí jesenického regionu, prezentace úspěchů známých závodníků z autokrosu, motokár, silničních motocyklů a dalších.

  Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Je sídlem ředitelství organizace, odborných pracovišť společenských a přírodních věd, redakce sborníku Severní Morava. Muzeum využívá více než poloviny budov areálu Pavlínina dvora v Šumperku, objektu v parku v centru města. V rámci expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy Vlastivědného muzea v Šumperku si prohlédnete to nejpozoruhodnější z rostlinné a živočišné říše Šumperska a Jesenicka. Expozice zahrnuje barevné fotografie, pravé mechorosty, lišejníky a houby, lastury, odlitky, preparáty ryb i živé exponáty v akváriu. Najdete zde také expozici mapující dějiny severozápadní Moravy.

  Ve Velkých Losinách se nachází proslulá výrobna papíru, založená v polovině 16. století. Tato ojedinělá technická památka je evropským unikátem. Po celá čtyři staletí nepřetržitého provozu se zde papír vyrábí tradičním manufakturním postupem z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, k tisku bibliofilií a rovněž v knižní umělecké a restaurátorské praxi. Klasicistní budova výrobny s vysokou mansardovou střechou skrývá ve svém krovu i rozlehlou sušárnu papíru. Prohlédnout si můžete kromě expozice vztahující se k historii výroby i část dílen, kde na vlastní oči uvidíte zhotovování papíru. Prodejna nabízí široký sortiment výrobků z ručního papíru, grafické listy předních výtvarných umělců a mnoho dalšího.
  Unikátní areál významné technické památky byl v roce 2002 vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou.

  Lafaettův dům V obci Ryžoviště byl v roce 1792 zajat uprchlý La Fayette (Lafayette), vrchní velitel francouzké armády a také hrdina amerických válek za nezávislost. Dům, ve kterém byl vězněn před převozem na Sovinec, je dnes nazýván Lafayettův dům. Rekonstruovaná stavba v horní části náměstí je soukromým majetkem a pro veřejnost není přístupná. Malá expozice o historii obce a o Lafayettovi je umístěna v budově Obecního úřadu Ryžoviště. Návštěvu je možné domluvit na obecním úřadu osobně nebo telefonicky

  Skanzen se nachází se v malebném podhůří v Jeseníkách, na okraji obce Dolní Moravice. V jeho blízkosti je řada významných památek a památných míst, cyklotrasy, turistické i běžecké trasy včetně stylových penzionů sloužících k rekreaci a odpočinku s výbornou kuchyní. Návštěvníci mohou shlédnout expozici, zaměřenou na historii dobývání a kutání nerostných surovin na Jesenicku. Expozice je rozdělena do přízemí a podkroví Skanzenu Jesenicka a zahrnuje exponáty minerálů a hornin, důlní techniky, uměleckých předmětů hornictví. K venkovní expozici patří důlní vozík, který si návštěvníci mohou také prohlédnout. Expozice je pojata interaktivní formou, kdy si návštěvníci mohou dle svého zájmu  zjistit informace o expozici, exponátech, nalezištích nebo z pohledu dobývaní nerostných surovin zajímavých míst v blízkém okolí na interaktivní tabuli, která je umístěna v přízemí Skanzenu s možností audioprůvodce. V podkroví je umístěn dataprojektor a promítací plátno, pakliže by návštěvníci chtěli shlédnout o expozici krátký film.

  Hornictví se řadí k nejstarším druhům lidské činnosti. Od okamžiku, kdy pravěcí lidé někdy před 600 000 či více lety vyrobili první kamenné nástroje, začal jejich trvalý zájem o přírodní zdroje. Ve středověku pak patřilo území našeho státu k hlavním producentům zlata a stříbra v Evropě. Lze snad jen litovat, že v oněch dobách se mezi prospektory neobjevil český Jack London – krásná příroda Jeseníků by byla pravděpodobně zrovna tak světově proslulá jako Aljaška. V Horním Městě vznikla hornická stezka, tedy hornické muzeum v přírodě. Jsou na ní umístěny čtyři repliky starých důlních zařízení, dále zde najdete informační tabule, které obsahují povídání o dolování, hornících, starých důlních zařízeních apod. Inspirací k vytvoření naučné stezky a hornického muzea v přírodě nám bylo obšírné dílo jednoho z největších učenců renesanční Evropy – Gregoria Agricoly.

  Rýmařovsko