U silnice z obce Paseka do Sovince se nachází bývalý lom na vápenec, přeměněný na neobvyklé arboretum.

  arboretumarboretumvýhled z arboreta

  Svah bývalého lomu je v posledních letech proměňován za použití velkého množství dovezeného kamene, čedičové drti a přírodních materiálů a zejména obrovského pracovního nasazení na zajímavé stupňovité arboretum. Postupně jsou zde shromažďovány nejrůznější rostliny z celého světa, zejména trvalky, skalničky, traviny, cibuloviny, okrasné dřeviny, zimovzdorné kaktusy a další. Terasy poskytují možnost odpočinku a poskytují krásný výhled na Hornomoravský úval. Fota: M. Marek, 2009

  Více informací na www: http://www.arboretumpaseka.cz/

  Dlouholetá tradice sklářského řemesla v českých zemích dala vzniknout překrásným ručním výrobkům, které je potřeba připomínat. Cílem výroby historického skla je poukázat na sklářský um našich předků a na jejich ovládání řemesla, které se bezesporu blížilo umění. S pokorou a úctou k tradici vyrábí historické sklo. Ruční výrobou napodobuje originální výrobky vyznačující se charakteristickou nazelenalou barvou, vzduchovými bublinkami i specifickým tvarem a upozorňuje tak na jedinečnou práci jednoho z nejstarších výrobních odvětví. Historické sklo vyžaduje precizní zvládnutí pracovního postupu, který je nejen potřeba napodobit, ale i přizpůsobit současným moderním technologiím. Můžete si být jisti, že s každým kouskem historického skla se k Vám dostává jedinečný a nenapodobitelný výrobek.

  Více informací na www: http://www.sklarnajakub.cz/

  Sklo se vyrábí z písku tavením ve sklářské peci za pomoci alkalických tavidel, tj. látek, které tavení písku usnadňují. Chemicky je sklo křemičitan. Další důležitou složkou skla je oxid vápenatý, který je stabilizuje. Vlastnosti skla se mění podle jeho složení. Sklo sodné je měkké a tvárlivé, tuhne poměrně pomalu a proto je lze dlouho složitě tvarovat. Všechna antická skla byla sodná, stejně tak i sklo benátské a sklo v benátském stylu od 15. až do 18. století. Na sever od Alp se ho používalo jako tavidla od 11. století. Sklo draselné je tvrdé. Nejdříve se z něj vyrábělo zelenavé lesní sklo a po zvládnutí technologie čištění a odbarvování také sklo křišťálové.

  Více na www: http://www.sklarnatomi.cz/

  Ve Veteran muzeu v Rapotíně najdete požární a vojenskou techniku, nejrůznější stroje a vozítka všeho druhu, pohyblivé figuríny v životní velikosti, dětské kočárky, kola. V areálu ZOO parku s volně vypuštěnými zvířaty je také miniarboretum a minisafari. V dětském zábavním koutku s venkovním posezením a ohništěm je možná projížďka na koních a oslících.

  Více informací na www: http://www.sweb.cz/skanzen