Arboretum Paseka Makču Pikču

    U silnice z obce Paseka do Sovince se nachází bývalý lom na vápenec, přeměněný na neobvyklé arboretum.

    arboretumarboretumvýhled z arboreta

    Svah bývalého lomu je v posledních letech proměňován za použití velkého množství dovezeného kamene, čedičové drti a přírodních materiálů a zejména obrovského pracovního nasazení na zajímavé stupňovité arboretum. Postupně jsou zde shromažďovány nejrůznější rostliny z celého světa, zejména trvalky, skalničky, traviny, cibuloviny, okrasné dřeviny, zimovzdorné kaktusy a další. Terasy poskytují možnost odpočinku a poskytují krásný výhled na Hornomoravský úval. Fota: M. Marek, 2009

    Více informací na www: http://www.arboretumpaseka.cz/