Hornické muzeum v přírodě v Horní Městě

    Hornictví se řadí k nejstarším druhům lidské činnosti. Od okamžiku, kdy pravěcí lidé někdy před 600 000 či více lety vyrobili první kamenné nástroje, začal jejich trvalý zájem o přírodní zdroje. Ve středověku pak patřilo území našeho státu k hlavním producentům zlata a stříbra v Evropě. Lze snad jen litovat, že v oněch dobách se mezi prospektory neobjevil český Jack London – krásná příroda Jeseníků by byla pravděpodobně zrovna tak světově proslulá jako Aljaška. V Horním Městě vznikla hornická stezka, tedy hornické muzeum v přírodě. Jsou na ní umístěny čtyři repliky starých důlních zařízení, dále zde najdete informační tabule, které obsahují povídání o dolování, hornících, starých důlních zařízeních apod. Inspirací k vytvoření naučné stezky a hornického muzea v přírodě nám bylo obšírné dílo jednoho z největších učenců renesanční Evropy – Gregoria Agricoly.

    Více informací na http://www.geostezkyrymarovsko.cz/hankstein