Lafaettův dům V obci Ryžoviště byl v roce 1792 zajat uprchlý La Fayette (Lafayette), vrchní velitel francouzké armády a také hrdina amerických válek za nezávislost. Dům, ve kterém byl vězněn před převozem na Sovinec, je dnes nazýván Lafayettův dům. Rekonstruovaná stavba v horní části náměstí je soukromým majetkem a pro veřejnost není přístupná. Malá expozice o historii obce a o Lafayettovi je umístěna v budově Obecního úřadu Ryžoviště. Návštěvu je možné domluvit na obecním úřadu osobně nebo telefonicky

    Skanzen se nachází se v malebném podhůří v Jeseníkách, na okraji obce Dolní Moravice. V jeho blízkosti je řada významných památek a památných míst, cyklotrasy, turistické i běžecké trasy včetně stylových penzionů sloužících k rekreaci a odpočinku s výbornou kuchyní. Návštěvníci mohou shlédnout expozici, zaměřenou na historii dobývání a kutání nerostných surovin na Jesenicku. Expozice je rozdělena do přízemí a podkroví Skanzenu Jesenicka a zahrnuje exponáty minerálů a hornin, důlní techniky, uměleckých předmětů hornictví. K venkovní expozici patří důlní vozík, který si návštěvníci mohou také prohlédnout. Expozice je pojata interaktivní formou, kdy si návštěvníci mohou dle svého zájmu  zjistit informace o expozici, exponátech, nalezištích nebo z pohledu dobývaní nerostných surovin zajímavých míst v blízkém okolí na interaktivní tabuli, která je umístěna v přízemí Skanzenu s možností audioprůvodce. V podkroví je umístěn dataprojektor a promítací plátno, pakliže by návštěvníci chtěli shlédnout o expozici krátký film.

    Hornictví se řadí k nejstarším druhům lidské činnosti. Od okamžiku, kdy pravěcí lidé někdy před 600 000 či více lety vyrobili první kamenné nástroje, začal jejich trvalý zájem o přírodní zdroje. Ve středověku pak patřilo území našeho státu k hlavním producentům zlata a stříbra v Evropě. Lze snad jen litovat, že v oněch dobách se mezi prospektory neobjevil český Jack London – krásná příroda Jeseníků by byla pravděpodobně zrovna tak světově proslulá jako Aljaška. V Horním Městě vznikla hornická stezka, tedy hornické muzeum v přírodě. Jsou na ní umístěny čtyři repliky starých důlních zařízení, dále zde najdete informační tabule, které obsahují povídání o dolování, hornících, starých důlních zařízeních apod. Inspirací k vytvoření naučné stezky a hornického muzea v přírodě nám bylo obšírné dílo jednoho z největších učenců renesanční Evropy – Gregoria Agricoly.