Soukromé muzeum ve věži kostela sv. Augustina v Sovinci

    Expozice ve věži kostela sv. AugustinaVěž kostela sv. Augustina v Sovinci, která v minulosti sloužila k obraně hradu, jako vězení s hladomornou a posléze jako kostelní zvonice, dnes ve svém interiéru ukrývá soukromé muzeum. Vzniklo před sedmi lety, poté co byl kostel sv. Augustina navrácen řádu německých rytířů. Kromě dokladů o historii, osobnostech a současnosti řádu německých rytířů a o jeho působení na sovineckém panství muzeum nabízí i zajímavé exponáty vztahující se k hradu obecně.


    V prvním poschodí návštěvníky čeká expozice zakladatelů a dalších majitelů hradu a zvláště dokumenty vztahující se k osobě Jana Staršího Kobylky z Kostel sv. Augustina v SovinciKobylího, který v roce 1623 prodal hrad Sovinec řádu německých rytířů. Najdou zde také model hradu v podobě, jak by měl vypadat po celkové rekonstrukci.
    Ve druhém patře je umístěn model hradu Sovince v 15. století a také snímky vnitřního vybavení hradu, jež bylo z velké části zabaveno nacisty. Další část expozice se týká francouzských zajatců z období druhé světové války.
    Třetí patro je věnováno třicetileté válce, především švédskému obléhání hradu. Čtvrté patro je věnováno historii řádu německých rytířů během 20. století a páté patro nabízí výstavu řádů, heraldiky a řádových oděvů. Šesté patro zaujímá expozice věžních hodin a hodinových strojů a poslední patro tvoří samostatná zvonice s výhledem na hrad a okolí.

    Podle textu Z. Přikrylové (ZN: Hrad Sovinec z jiného úhlu, Rýmařovský horizont 12/2008, SVČ Rýmařov) zpracoval M. Marek