Zlatorudné mlýny na Olešnici ve Zlatých Horách

  Říčka Olešnice po miliony let ukládala zlato do náplavů a již v dávných dobách se zde těžilo. V provozu jsou dva sruby se stoupou na drcení zlaté rudy a zlatorudný mlýn, zhotovené podle dobových nákresů. Můžete si dokonce vyzkoušet rýžování zlata. Naučná stezka Vás dovede i k místu s obdivuhodným optickým klamem, kde „voda teče do kopce". Ve Zlatých Horách se již konalo mistrovství Evropy, ale i České a Slovenské republiky v rýžování zlata, každoročně se tu koná soutěž o Zlatou pánev starosty města.

  Kontaktní informace:

  Telefon: +420 721 930 684

  www: http://zlatehory.cz/

  Adresa

  Zlatokopecký skanzen - Zlatorudné mlýny

  Údolí ztracených štol

  79376 Zlaté Hory (Ondřejovice)