Soukromé Muzeum Kapličkový vrch a Schindlerova stodola v Malé Morávce

  Interiér muzea na Kapličkovém vrchuP5210019 2 Muzeum Kapličkový vrch v M. Norávce M. MarekMuzeum provozuje dvě kulturní památky - Kapli Nejsvětější Trojice a Schindlerovu stodolu.

  Kaple Nejsvětější Trojice byla postavena na Kapličkovém vrchu pravděpodobně okolo roku 1690 - původně jako částečně roubená stavba. Jednalo se o soukromou kapli podnikatelské rodiny Schilderových. Věkem sešla, a tak ji bratři Weissové nechali opravit, v letech 1765 - 1767 přebudována do dnešní podoby, získala mešní licenci a v době přestavby farního kostela se zde celebrovaly mše. Jednou z nejstarších částí kaple, a v celých Jeseníkách ojedinělou, je dřevěný malovaný kazetový strop se 34 samostatnými obrazy. Z vnitřního vybavení se dochoval pouze železný svícen, torzo varhan a oltářní obraz "Korunování Panny Marie" od Johanna Kryštofa Handkeho. Ten je však uložen mimo objekt kaple.

  Soukromé Muzeum Kapličkový vrch v Malé Morávce bylo založeno v září roku 1994. Základem budoucího muzejního fondu se stal archeologický materiál, postupně získávaný při povrchových sběrech v Malé Morávce od 19. dubna 1984. Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější nálezy v Malé Morávce pochází z lokality na Kapličkovém vrchu, zcela přirozeně se nabídlo využít pro muzejní expozici budovu čerstvě rekonstruované, ale nevyužité kaple. Od roku 1996 má muzeum svou stálou expozici. Jejím jádrem jsou archeologické nálezy z lokalit na Kapličkovém vrchu, nálezy ze štoly na Solném vrchu a z lokality z pravého břehu Bělokamenného potoka. Spolu s dalšími mladšími exponáty mapuje toto jádro expozice dlouhodobé osídlení údolí Bělokamenného potoka a s ním spojenou železnorudnou těžbu.

  P5090055 2P8180015 2Schindlerova stodola byla postavena v r. 1937 místním tesařem pro rodinu p. Schindlera, který se zabýval zemědělstvím a měl v úmyslu stát se hoteliérem. Je originální svoji střechou, nejen pseudogotickým tvarem, ale zejména pojetím konstrukce. Místo trámů použil tesař pro střešní konstrukci cca 120 cm dlouhé dřevěné desky a sesadil je do kosočtverečných útvarů, které vytvářejí klenbovitou nosnou konstrukci.

  Výjimečné řešení střešní konstrukce vedlo v roce 2000 k vyhlášení Schindlerovy stodoly kulturní památkou. Slouží jako s tálá etnografická expozice, vystaveny jsounástroje pro zpracování lnu, kovářské náčiní, nástroje pro zpracování mléka, větší množství dřevěných, hliněných a kameninových nádob, lidový nábytek atd.

  Stodola je součástí vesnické památkové zóny Malá Morávka, ve které se nachází několik desítek chalup sudetoněmeckého jesenického typu (některých velmi dobře zachovaných) a dalších staveb dokládajících charakter místního osídlení z 18. a 19. století.

  Otevírací doba:
  květen - říjen
  Út - Pá: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
  So 10.00 – 13.00
  Ne 13.00 – 16.00

  Kontaktní informace:
  Telefon: +420 602 732 056
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  www: http://www.muzejnik.cz/

  Adresa:
  Igor Hornišer
  Na loučkách 3
  750 02 Přerov