Naučná stezka Ryžoviště - Břidličná

    Nástupním místem v Ryžovišti je prostor za Základní školou v obci. Námětem stezky jsou informace o historii obce, rýžování zlata v obci, přírodních zajímavostech z okolí obce s příklady fauny a flóry v lokalitě. Můžete se zastavit u šesti naučných tabulí. Trasa vede na vrchol kopce Výšina (682 m n. m), který je místem dalekého rozhledu po okolí. Po krátké hřebenové části bude klest do prostoru břidlicových jezírek v Břidličné. V této lokalitě bude na tabulích informace o historii a pověstech okolí a také o fauně a flóře jezírek.