Naučná stezka Bílá Opava

    Vodopády Bílé OpavyNaučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy - nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků. Bílá Opava pramení v sedle mezi Petrovými kameny a Pradědem v nadmořské výšce 1 280 m.n.m., protéká Karlovou Studánkou a Ludvíkovem, ve Vrbně se ve výšce 544 m.n.m. spojuje se Střední Opavou a níže s Černou Opavou a společně vytvářejí tok řeky Opavy ústící do Odry.

    Stezka vychází ze severozápadního okraje obce Karlova Studánka z nadmořské výšky 790 m a vede západním směrem po trase totožné se žlutě značenou cestou do místa Pod Ovčárnou (cca 4,5 km), odtud je možné pokračovat dalších cca 0,5 km k chatě Ovčárna nebo cca 1,3 km k chatě Barborka (1325 m n.m.). Trasa je velmi náročná - kolem vodopádů častá chůze po vlhkých a kluzkých skalách a kamenech, řada dřevěných můstků, žebříků a schůdků, exponovaná místa opatřena zábradlím. Překonává výškový rozdíl více než 500 m a její zvládnutí vyžaduje přibližně 2 až 3 hodiny. Odměnou je pohled na mnoho kaskád a peřejí, skalních útvarů a vodopádů, z nichž největší je vysoký 7,9 m, a na krásnou přírodu s bohatou florou. Ve střední části celé trasy je možné v úseku dlouhém cca 1,4 km zvolit méně náročnou modře značenou trasu po levém břehu toku.
    Povodeň v roce 1997 zničila řadu lávek a chodníků . V zimě 2004 po větrné smršti byla zničena velká část původního pralesa a celá trasa byla z důvodů rekonstrukce lávek a mostků dočasně uzavřena. Od 15. srpna 2005 je opět otevřena.
    Údolí říčky Bílé Opavy je chráněno jako součást Národní přírodní rezervace Praděd. Předmětem ochrany jsou přirozené smrkové porosty s charakterem pralesa. Území je významnou genetickou bankou horského ekotypu smrku. Na naučné stezce je umístěno 13 informačních tabulí podrobně informující o území a jeho zajímavostech.
    Více viz např: www.jeseniky.net, www.kstudanka.cz.