Naučná stezka Janovice - Rabštejn

    Výchozím bodem je Janovický zámek, po dlouhá staletí sídlo Harrachů, s budovou zámeckého pivovaru a rozlehlým zámeckým parkem. Odtud stezka pokračuje z části po turistické trase na zříceninu hradu Rabštejn. Z tohoto hradu se zachovaly pouze kameny hradeb, a proto dnes slouží přilehlé skály hlavně horolezcům  a turistům jako místo dalekého rozhledu. Celá trasa měří cca 12 km a je osazena devíti informačními tabulemi s tématy: Historie Janovického zámku, pověst z okolí Janovic, přírodní zajímavosti lesa Hochwald, přírodní rezervace Pstruží potok, fauna CHKO Jeseníky, informace o CHKO Jeseníky, stručná historie, pověsti a popis lokality hradu Rabštejn. Naučná stezka je svou náročností určená všem kategoriím turistů.