Čarodějnická cyklotrasa

  Napříč Hrubým Jeseníkem vede 138 km dlouhá naučná cyklistická cesta zvaná čarodějnická. Je rozdělena na dvě části. Šumperská měří 91 km a začíná v Mohelnici (42 km směrem jihozápadním od Rýmařova), pokračuje na Mírov, Šumperk, Nové Domky, Rapotín, Velké Losiny, Sobotín, Vernířovice a Červenohorské sedlo. Jesenická část (47 kilometrů) má počátek na Červenohorském sedle, odkud vede do Domašova, Jeseníku, České Vsi a Zlatých Hor.

   Na trase je několik značených zastavení s informacemi týkajícími se čarodějnických procesů. V druhé polovině 17.století se v oblasti Velkých Losin, Mohelnice, Šumperku a Zlatých Hor rozjela mašinérie inkvizičních procesů s lidmi údajně spolčených s ďáblem. Tvrdým mučením byly obviněné ženy, ale i muži přinuceni k uznání vlastní viny. Na hranici tak skončilo několik set nevinných nešťastníků. Jejich majetek byl zkonfiskován. Upálen byl dokonce i kněz, šumperský děkan Kryštof Lautner.
  Trasa se skládá z celkem dvaceti „zastavení", na kterých jsou umístěny pamětní desky nebo
  pomníčky, které připomínají události, jež se zde odehrály a zároveň slouží k uctění památky nevinných obětí čarodějnických procesů.
  Cyklista je veden od jednoho zastavení k druhému pomocí silničního a pásového značení, pro snazší orientaci jsou na silničních značkách umístěna loga v podobě čarodějnice na kole.
  Zdroj: http://www.ok-tourism.cz/jeseniky/aktivity/3558/