Naučná stezka Se skřítkem okolím Pradědu

    Šest kilometrů dlouhá naučná stezka se sedmi zastaveními z Ovčárny na vrchol Pradědu s odbočkami na Barborku a Švýcárnu s netradičním průvodcem skřítkem od Petrových kamenů. Seznamuje návštěvníky s geologickým vývojem Hrubého Jeseníku i s místní faunou a florou, s glaciálními relikty i endemity.

    Více viz: www.ochranaprirody.cz, Průvodce Se skřítkem okolím Pradědu, ACTEAE ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky, 2006.