Naučná stezka Rejvíz

    Stezka prochází Národní přírodní rezervací Rejvíz ve Zlatohorské vrchovině východně od města Jeseníku (49 km od Rýmařova), chránící největší rašeliniště na Moravě i ve Slezsku. Má dvě jezírka - Velké mechové, které je zpřístupněno a Malé mechové, ke kterému je přístup zakázán. Rašeliniště vzniklo v postglaciálu a jeho výjimečné přírodní prostředí se zachovalo díky klimatickým poměrům (průměrná roční teplota 5,6º C, roční úhrn srážek 1400 mm, nadm. výška 730 - 805 m).

    Vedle typické rašelinné vegetace je zde zastoupena i původní borovice blatka, bříza karpatská a smrkové porosty. Mezi další vzácné rostliny zde rostoucí patří masožravá rosnatka okrouhlolistá, vstavač plamatý a další.
    Trasa stezky vede od chaty na západním okraji obce Rejvíz směrem jihozápadním a měří 2 km. Na pěti informačních tabulích jsou popsány přírodní hodnoty rezervace.