Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí označené tabulí s malým státním znakem ČR.

  Památné stromy mohou být vyhlášeny z následujících důvodů (nebo jejich kombinací):

  • stromy mimořádného vzrůstu
  • stromy mimořádného stáří
  • stromy, mající zvláštní habitus (celkový vzhled)
  • stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu
  • stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst
  • stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (kaple, kostel, boží muka, studánka)

  Památné stromy vyhlašuje podle zákona č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny místně příslušný orgán ochrany přírody, což je většinou odbor životního prostředí pověřeného úřadu - nejčastěji pověřeného obecního úřadu nebo městského úřadu statutárních měst. Tento orgán zajišťuje vyhlášení ochranného pásma okolo památných stromů, dohlíží na jejich ošetřování a rozhoduje také o případném zrušení ochrany. Ochranným pásmem je desetinásobek poloměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí, není-li stanoveno jinak.

  Registr památných stromů vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V současnosti je v České republice registrováno téměř 23 000 památných stromů.

  Za nejstarší památný strom bruntálského okresu je považována lípa velkolistá v Karlově (600-700 let), jejíž výška činí 20,5 m a obvod kmenu úctyhodných 810 cm.

  Titulem nejmohutnější registrované jedle v CHKO Jeseníky a absolutně nejvyššího stromu v Jeseníkách  (a údajně i v celé ČR) se můze pyšnit jedle Věvodkyně těsně vlevo u silnice mezi Karlovou Studánkou a Ludvíkovem (cca 0,5 km od Karlovy Studánky). Je vysoká 44 metry, má obvod kmene 450 cn a její stáří je odhadováno na 180 - 230 let. Chráněným stromem byla vyhlášena v roce 2001. Další ze čtyř památných jedlí v Jeseníkách roste v parku v Karlově Studánce. Je 40 m vysoká a má obvod kmene 405 cm.

   

  V celostátní anketě Strom roku se mezi dvanáct  finalistů  roku 2009 probojoval jasan ztepilý z lokality Morgenland u Světlé Hory, nazývaný Vévoda z Morgenlandu. Anketa je vyhlašován programem Strom života Nadace Partnerství a Ministerstvem životního prostředí, který pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a příjemné prostředí pro každodenní život, a to zejména podporou výsadeb stromů a péče o krajinu či veřejná prostranství.  Jasan roste na křižovatce cest z Karlovy Studánky do Světlé Hory – Podlesí a do Malé Morávky. Odborníci tvrdí, že by mu mohlo být okolo dvou set let. Poblíž se nachází přírodní památka Morgenland - druhově pestrá slatinná louka v pramenné oblasti Černého potoka s výskytem ohrožených druhů rostlin. Osada Morgenland – Ranná, patřící dříve k Malé Morávce, zanikla po roce 1945.

  I když se jasan nestal stromem vítězným a umístil se na čtvrtém místě, napomohl ke vzniku dalšího zajímavého projektu - Země laskavých stromů, který připravuje sdružemí Vlastenecký poutník. Ten počítá s aktivním zapojením veřejnosti a předpokládá, že se najdou Přátelé stromů, kteří se spolu s dalšími lidmi budou o stromy starat.

  Z podkladů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a CHKO Jeseníky a z denního tisku zpracoval M. Marek.

  S výjimkou označených byly všechny obrázky převzaty z uvedených zdrojů.

   

  Lípa Komenského v Rýmařově - Rýmařov

  V parku u Střediska volného času, druhá ulice východně od náměstí Míru, za autobusovým nádražím.
  Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos subsp. Cordifolia)
  obvod kmene 535 cm, zasazena údajně v r. 1592. Lípa Komenského byla před několika lety napadena dřevokaznou houbou spálenkou skořepatou (Ustulina deusta), tuďíž  v březnu 2015 z památného stromu zůstalo pouze torzo, které má připomínat jedinečnost tohoto 423 let starého stromu.

  f96Dub u hasičárny - Dolní Moravice

  Ve východní části obce, u můstku přes Moravický potok.
  Dub různolistý (Quercus x heterophylla Michx. fil.), Kříženec dubu letního a zimního, strom vyhlášen za památný v roce 1999. Základní parametry v době vyhlášení: obvod kmene 313 cm, výška stromu 24 m, odhadované stáří 160 - 200 let.

   

  f106Jasan u bývalého polesí - Malá Morávka

  V jižní části obce, u odbočky ze silnice Dolní Moravice - Karlova Studánka do Rudné pod Pradědem, asi 150 m od kostela v Malé Morávce.

  Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), strom vyhlášený za památný v roce 1999.

  Základní parametry v době vyhlášení: obvod kmene 423 cm, výška stromu 34 m, odhadované stáří 200 - 250 let.

   

  Vajglovská lípa - Vajglov

  V louce vpravo od silnice Rýžoviště-Břidličná za odbočkou na Albrechtice u Rýmařova.
  Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.), výška 28 m, obvod kmene 624 cm.
  Strom byl kdysi ořezán, koruna se větví z jednoho místa (ve 3 m) na čtyři hlavní větve, uprostřed je otevřená dutina.