Památné stromy na území obce Ryžoviště

  Javor klen - Ryžoviště

  V severovýchodní části obce, u hospodářského objektu, cca 360 m od kostela v Ryžovišti.
  Javor klen (Acer pseudoplatanus L.), výška 22m, obvod kmene 284 cm.

  Javor v Ryžovišti
  Ve svahu u rodinného domu, asi 470 m od kostela v Ryžovišti.
  Javor mléč (Acer platanoides L.), výška 21m, obvod kmene 355 cm.

  Lípa velkolistá

  Na hřbitově, jižně od kostela v Ryžovišti, u rozptylové loučky.
  Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.), výška 25 m, obvod kmene 410 cm.

  Lípa v Ryžovišti

  Na zahradě u rekreačního domku na východním okraji obce, asi 560 m od kostela v Ryžovišti.
  Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.), výška 20 m, obvod kmene 360 cm.