Přírodní poměry

    Rýmařovsko je územím s výjimečně členitým  terénem s výškovým rozdílem takřka 1 100 m - od údolní nivy říčky Oslavy ve Valšovském Dole (část obce Jiříkov) v nejjižnější části území s výškou kolem 400 m n.m. po skoro třicet kilometrů vzdálený vrchol Pradědu ve výšce 1491 m n.m. K velké rozmanitosti a zajímavosti krajiny přispívá skutečnost, že území zasahuje do několika geologických a horopisných celků s rozdílnými geomorfologickými a vegetačními charakteristikami. Mozaiku krajinných typů dotváří také různý způsob a intenzita využívání přírody v minulosti a v současnosti.

    Hrubý Jeseník od severuDominantní postavení zaujímá mohutný masív Hrubého Jeseníku, budovaný převážně přeměněnými horninami tzv. silesika, se svými zaoblenými vrcholy a  často velmi strmými srázy a údolími. Významné jsou morfologické tvary a útvary formované posledním ledovým a poledovým obdobím, včetně hluboce zařezaných horských údolí, kaskád a vodopádů. Tato období zanechala svoji výraznou stopu na rostlinných společenstvech a dnes se na území Hrubého Jeseníku můžeme setkat s unikátními svědky vývoje od bezlesé tundry k rozvoji lesních společenstev až do nadmořských výšek kolem 1200 - 1300 m. Různorodé podmínky pro život jsou také příčinou značné druhové rozmanitosti fauny, zejména nižších forem, ale i ptactva a savců.

    Obdobně lze v Jeseníkách sledovat velkou rozmanitost podnebí a velké rozdíly naNízký Jeseník poměrně krátké vzdálenosti. Velké množství sněhu ve vyšších polohách umožňuje provozovat zimní sporty. Specifickým územím jsou nejvyšší partie hor, které mají velmi drsné klima a jsou i významným předělem v počasí.

    Území na východ od linie Stará Ves  - Andělská Hora náležející Nízkému Jeseníku má výrazně odlišný charakter. Je budováno sedimenty spodnokarbonského moře a pro reliéf se střední nHraběšická hornatinaadmořskou výškou kolem 500 m jsou charakteristické široce zaoblené hřbety s plochými údolími. Charakter krajiny je významně poznamenán využíváním člověkem od středověku po dnešek.

    Do jihozápadní části Rýmařovska zasahuje členitá a hojně zalesněná Hraběšická hornatiny, součást Hanušovické vrchoviny.