Vodstvo

  Jeden z pramenů Kotelního potokaHlavní hřeben Hrubého Jeseníku tvoří hlavní předěl evropského rozvodí Odra - Dunaj a tím i hranici dvouRešovské vodopády úmoří (Baltského a Černého moře). Rozhraní mezi povodím řeky Opavy, přítoku Odry a řeky Moravy, přítoku Dunaje, ze sedla Skřítek na jižním zakončení hlavního hřebene pokračuje jihovýchodním směrem přes jižní okolí Rýmařova, místní části Ondřejov a Stránské okolím Ryžoviště do velmi plochého sedla mezi obcemi Lomnice a Dětřichov nad Bystřicí a k vrcholu Slunečné. Území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky je zároveň chráněnou oblastí přirozené akumulace vod Jeseníky. Vyhláškou Ministerstva lesního a vodního hospodářství z roku 197B byla vyhlášena řeka Moravice vodárenským tokem.  Na řece Moravici, pramenící ve Velkém Kotli na východním svahu hlavního hřebene Hrubého Jeseníku, je vybudováno významné vodohospodářské dílo - nádrž Slezská Harta s mnohofunkčním využitím. Kamenitá hráz přehrady je 65 m vysoká a celkový objem nádrže je 218,7 mil. m3.  Zátopa představuje 9,43 km2.

  Vodní nádrž Slezská HartaSlezská HartaZ plošně méně rozsáhlého území náležejícího do povodí Moravy jsou vody odváděny v jihozápadní části území především tokem Oslavou, pramenící jižně od Rýmařova, a řekou Bystřicí v jihovýchodní části.

  Horní části řek Rýmařovska a  jejich přítoky jsou velmi hodnotnou součástí přírodního bohatství horských a podhorských území.

  K nejznámějším zdrojům podzemních vod v rámci ČR náleží nepochybně vrt v Nové Pláni (takzvaný Horský pramen) s vysoce kvalitní vodou, která je stáčena k pitným účelům.

  V Jeseníkách jsou významné vývěry minerálních vod. Voda 1000 m hlubokého vrtu ve Pramen minerální vody v Dolní MoraviciVelkých Losinách s teplotou 36,2° C je nejteplejší dosud známou vodou na území Moravy. Ve východní části Hrubého Jeseníku a v Nízkém Jeseníku je celá řada vývěrů uhličitých vod - kyselek. Oxid uhličitý, který je v nich rozpuštěn, má vazbu na hluboké zlomy, které umožnily mladou sopečnou činnost v této oblasti. Minerální vody jsou lázeňsky využívány v Karlově Studánce, pro získávání oxidu uhličitého ve Velké Štáhli. Další výskyty v Dolní Moravici, Suché Rudné a na řadě dalších míst jsou využívány jako studánky nebo jako stolní vody.

  (Zdroj: Okres Bruntál, J. Vencálek a kol., OÚ Bruntál,1998 a Turistický průvodce Jeseníky, Olympia, 1991)

  M. Marek

  Rýmařovsko