arz logo barevneKaždý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše. Návštěvníkům pak nabízí specifickou pohostinnost a neopakovatelné zážitky.

    Regionální značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní region a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají a usnadnit návštěvníkům regionu orientaci v nabízených službách.

    jop logo barevneOznačuje kvalitní výrobky a služby spjaté s regionem, které mohou být výjimečné a reprezentativní, řemeslné nebo tradiční pro tento region. Značka garantuje původ výrobků a služeb, řemeslnou práci a šetrnost k životnímu prostředí. Jejím symbolem se stal fialový květ jesenického zvonku, který je endemickým druhem, vyskytující se pouze v regionu Jeseníků. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci, historickou patinu a tradice místních lidí.