Nedělní škola řemesel je součástí výukové farmy, kde se nachází chov ohroženého druhu Valašské ovce. Zde se snaží připomenout význam venkova pro krajinu i člověka. Součástí areálu jsou makety technických staveb poháněných vodou (katr, hamr a vodní mlýn). Dále je zde bylinná zahrada a „Pastýřova naučná stezka“, kde si návštěvníci mohou nejen přečíst zajímavé informace o chovu ovcí, ale je jim k dispozici praktická část, kde mohou kdykoli vyzkoušet na exponátech zpracování vlny.

    Vlastnoručně načerpaný arch papíru s průsvitkou nabízí celoročně Ruční papírna v letním období - v zahradní dílničce a v zimním období - v prostorech výroby po celou otevírací dobu. Kapacita je omezena možnostmi výroby, a to přibližně 50 archů za hodinu. Tuto možnost mají návštěvníci již 10 let. Dle přání návštěvníka ve spolupráci s výrobou lze rozšířit tento zážitek o další nabízené služby, jako například o možnost výroby obálky z ručního papíru a její zapečetění voskem.

    Seznamuje účastníky se skutečnou církevní poutí a s jejími atributy (pěší pouť z Velkých Losin do Pekařova, Mše svatá), s oblastním folklórem (vystoupení tanečního souboru, ukázka kroje Podesní) a s řemeslnou výrobou (prodejní stánky). Pouť odhaluje pekařovskou tradici výroby varhan a flašinetů ve firmě Franz Kolb&Söhne v letech 1864-1939, součástí pouti je Mezinárodní setkání flašinetářů. Pekařovská pouť se podílí na návratu lidových tradic do Podesní, na zachování kulturní a duchovní památky původních německých obyvatel. Dokazuje smysluplnost opravy místní hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie a přispívá k propagaci Podesní u nás i v zahraničí.

    Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 divů České republiky. Od roku 2010 je přístup k horní nádrži usnadněn šestisedačkovou lanovkou ze ski areálu Kouty, která vás přiblíží na 4,5 km pod horní nádrž.