RHrad Sovinec - F66ozsáhlý přírodní park zaujímá celkovou rozlohu 19 910 ha, z toho v okrese Olomouc 7 910 ha, v okrese Šumperk 1 030 ha a v okrese Bruntál 10 970 ha. Byl vyhlášen v roce 1994 Okresními úřady v Bruntále, Olomouci a Šumperku.
    Podstatná část území patří ke geomorfologickému celku Nízkého Jeseníku. Jihozápadním okrajem prochází zlomová linie, která tvoří rozhraní s Hornomoravským úvalem a severozápadní okraj zahrnuje výběžek Hanušovické vrchoviny. Podstatná část území má mírně teplé podnebí, na rozdíl od zbývající části Rýmařovska, která náleží chladné oblasti.

    Přírodní park údolí BystřicePodstatná a turisticky atraktivní část Přírodního parku Údolí Bystřice se nachází v Olomouckém kraji, podél toku řeky Bystřice. Do území Rýmařovska zasahuje pouze na katastru obcí Ryžoviště, Lomnice a Dětřichov nad Bystřicí.
    Kromě okolí obce Dětřichov nad Bystřicí představuje území přírodního parku v této části velmi plochý zalesněný terén na severozápad od železniční trati směrem k obci Ryžovišti.