Kaple V LipkáchKaple Navštívení Panny Marie je nazývána perlou severomoravského baroka a vznikla na místě starší církevní stavby v letech 1710-1715 v sousedství staré poustevny. Autorem nezvyklé oválné stavby byl nadaný rýmařovský stavitel Friedrich Hösler. Nad hlavním vchodem byl po roce 1721 umístěn alianční znak hraběte Aloise Harracha a jeho druhé ženy Marie Arnoštky z Gallasu, jež poskytla ke stavbě svatyně velké finanční prostředky. Vysoko nad ním je v nice umístěno sousoší Panny Marie a její matky sv. Anny.

  Římskokatolický farní kostel sv. Michala stojí v severní části historického jádra města, na hraně svahu k Podolskému potoku.
  Kostel sv. MichaelaVznik kostela nesporně souvisí se založením města Rýmařova nejpozději v 70. (60.) letech 13. století. Poloha kostela odpovídá dobovým zvyklostem, je umístěn na významném a a nejlépe bráněném úseku města, na pahorku nad prudkým svahem. Je otázkou, zda v prvních letech nesloužil jako svatostánek kostel dřevěný. Zcela jistě již kostel stál v první polovině 14. století, neboť z uvedeného období pochází závažná písemná zpráva - v olomouckém kapitolním nekrologiu (seznamu jmen zemřelých osob)Zobrazení kostela sv. Michaela se uvádí záznam odkazu rýmařovského faráře Raduše (Radusche, Rodosia či Rodusia). K úpravám nesporně starší stavby kostela došlo na počátku 15. století v návaznosti na válečné zničení města v souvislosti s akcí zemské hotovosti proti Pročkovi z Vildeberka, zástavce rabštejnského panství, který zneužil válečných sporů mezi moravskými markrabaty ke krutému sebeobohacování. Další osudy kostela již nejsou v 15. století nikde zachyceny, teprve v roce 1503 se objevuje jméno dalšího faráře Petra.

  1. Kostel sv. Maří Magdaleny v Horním Městě
  2. Kostel sv. Václava ve Skalách
  3. Kaple Nejsvětější Trojice ve Stříbrných Horách
  4. Kaple ve Ferdinandově
  5. Kaple sv. Jana Křtitele v Dobřečově
  6. Kostel sv. Antonína Paduánského v Tvrdkově
  7. Kostel Panny Marie Sněžné v Rudě
  8. Kostel sv. Kateřiny v Rešově
  9. Kaple sv. Anny v Ondřejově
  10. Kostel sv. Kateřiny ve Stránském
  11. Kostel sv. Michala v Jiříkově
  12. Kostel sv. Šimona a Judy v Těchanově
  13. Kostel sv. Jana Křtitele v Kněžpoli
  14. Kostel sv. Augustina v Sovinci
  15. Kaple sv. Františka Xaverského v Křížově
  16. Kostel sv. Jana Křtitele v Ryžovišti
  17. Kostel sv. Jiří v Dětřichově nad Bystřicí
  18. Kostel sv. Jiří v Lomnici
  19. Kostel v Albrechticích u Rýmařova
  20. Kostel Narození Panny Marie v Jamarticích
  21. Starokatolická dřevěná zvonice v Jamarticích
  22. Kaple sv. Jana Křtitele v Malé Štáhli
  23. Kostel Nejsvětější Trojice ve Velké Štáhli
  24. Kostel sv. Tří Králů v Břidličné
  25. Starokatolický kostel v Břidličné
  26. Kaple sv. Antonína ve Vajglově
  27. Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Václavově
  28. Kostel P. Marie v Tylově
  29. Kostel sv. Jakuba staršího v Dolní Moravici
  30. Kaplička v Horní Moravici
  31. Kaple sv. Anny v Nové Vsi
  32. Kostel Nejsvětější Trojice v Malé Morávce
  33. Kaplička Nejsvětější Trojice v Malé Morávce
  34. Kostel Povýšení svatého Kříže ve Staré Vsi
  35. Skrovné sakrální památky v Janovicích a Edrovicích
  36. Obec bez kostela či kaple - Valšovský Důl
  37. Kostel Církve československé husitské v Rýmařově
  38. Kaple v Kralulčí (Dětřichov nad Bystřicí)
  Rýmařovsko