Kostel Církve československé husitské v Rýmařově

    Na Okružní ulici v Rýmařově,  200 m jjv. od radnice na náměstí Míru.

    Jednoduchá stavba kostela postavená jako Evangelische Bethaus v letech 1937-1938. První mše se v kostele konala 10. 5. 1938. Po skončení války nebyl kostel využíván až do roku  1949, kdy byl státem přidělen Církvi československé husitské založené roku 1920 jako církev reformačního husitského směru. Té slouží dodnes, prvním farářem byl Přemysl Dostál, poslední v létech 1976-1988 byla Jaroslava Pokorná. Od té doby je kostel administrován z Krnova.

    Kostel slouží nejen náboženské obci Církve československé husitské v Rýmařově, ale i pro bohoslužby evangelíků.

    Kostel církve husitské Interiér kostela církve husitské Krédo J. Husa