Kostel P. Marie v Tylově

  Tylov, jedna z obcí bývalého okresu Rýmařov, dnes představuje severní část obce Lomnice.

  F186a-kaple p. Marie v Tylově - h0608Tylov byl údajně založen před rokem 1326 jako městečko horníků s názvem Tillendorf. Ryžování ani pokusy o těžbu rud mědi a stříbra nepřinášely kýžený výsledek, za uherských válek byla obec vypálena a příchod luteránských dosídlenců po r. 1556 se stal novým impulsem k oživení. Některé prameny uvádějí, že luteráni si v Tylově postavili dřevěný kostel se školou - nejspíše na místě starého, kamenného. Při násilné rekatolizaci byl spálen a na jeho místě vztyčen tzv. Vítězný kříž. Dnes celou historii připomíná jen kříž litinový, stojící u mostu přes potok. Po spálení luteránského kostela byl 77 kroků od spáleniště postaven kostelík, přesněji asi dřevěná zvonice, ve které bydlel ponocný. Po roce 1621 byla farnost v Tylově zrušena a farníci převedeni do Lomnice. Jenže ani tam nebyl katolický kněz a tak se povinných bohoslužeb účastnili lidé z Tylova až v Jiříkově. Vycházelo se ráno ve tři hodiny, povinností rychtáře bylo provést „kontrolu počtů". Teprve za vlády císaře Josefa II. přešel Tylov do působnosti fary v Lomnici.
  V rodině majitelů bývalého vrchnostenského statku nad obcí vznikla myšlenka na stavbu kostela. V roce 1806 se začalo stavět poblíž statku (opět ve vzdálenosti 77 kroků) a na podzim téhož roku bylo dílo hotovo. Kaple byla zasvěcena Panně Marii. Byla to prostá stavba se zaklenutým presbytářem a plochým dřevěným, později omítnutým stropem. Byly činěny pokusy s ozdobením stěn nábožnými výjevy, ale k realizaci nedošlo.
  Druhou světovou válku přečkal kostel bez šrámů, pohroma přišla teprve s příchodem dosídlenců romského původu z východního Slovenska kolem roku 1956 k „posílení potenciálu pracovních sil budovatelů pohraničí". Skutečnost však byla hodně odlišná a „posily budovatelů" se scházely právě v kostele, konaly se tam pitky a ničilo se co se dalo. Nepomohlo nic, nakonec bylo rozhodnuto o demolici kostela a ta byla brzy provedena. Z inventáře se zachoval zvon a pár barvotiskových obrazů. Z celé stavby zůstal jen sokl litinového kříže, který stával před kostelem údajně od roku 1779. 
  Větší část dnešních obyvatel nemá o bývalém kostelíku ani ponětí, stejně tak jako o dějinách někdejšího Tylova na Moravě.

  Podle článku J. Chytila (Chytil, Jaroslav: O Tylově a kostele p. Marie, Rýmařovský horizont 7/2007, SVČ Rýmařov, 2007) zpracoval M. Marek.

  Nedatovaná fotografie pochází ze sbírky F. Rechtorika.