Přírodní rezervace Franz-Franz

    Franz-Franz - F60Přírodní rezervace Franz-Franz o rozloze 18,79 ha se nachází v lese 2 km Zapadne od křižovatky silnic z Rýmařova do Dolní Moravice Malé Morávky (kolem osady Harrachov), silnice z Dolní Moravice do Horní Nové Vsi, SSV. od kóty 790 m n. m. (Pastviny). Do rezervace nevede žádná značená turistická cesta.

    Předmětem ochrany je Podhorský smíšený les s původní populací pravděpodobne nízkojesenického Modřínu opadavého, jedlí bělokorou, klenem, Bukem, Smrkem dále systém starých stol - pozůstatků po těžbě železných rud, ve kterých zimují Mnohé druhy netopýrů - netopýr brvitý (Myotis emarginatus), Netopýr velký (Myotis myotis), Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Místa s hnízdišti netopýrů jsou považována za evropský významnou lokalitu.

    Franz-Franz - nezajištěný vstup - F61Franz-Franz, zajištěný vstup - F62Franz_-_Franz_-_skalnaty_hreben_3

    Zdroj: www.jeseniky.ochranaprirody