Přírodní rezervace U Slatinného potoka

  F65b-Rezervace_U_Slatinneho_potokaVlhké slatinné louky a prameniště v pramenné oblasti Slatinného potoka na západním okraji Žďárského Potoka, části obce Stará Ves, mezi komunikací ze silnice č. 11 do Žďárského Potoka a okrajem lesa.

  Katastrální území: Žďárský Potok
  Nadmořská výška
  : 720 m
  Výměra:
  5,38 ha
  Vyhlášeno
  : 2002

  Dostupné pouze pěšky po celý rok.

  F65c-Rezervace_U_Slatinneho_potoka_je_mokradni_loukouPřírodní rezervace chrání vlhké slatinné a rašelinné louky s prameništi v pramenné oblasti přítoků Slatinného potoka. Hostí řadu ohrožených a mizejících druhů rostlin, z nichž lze uvést např. kropenáč vytrvalý, vachtu trojlistou, všivec lesní, škardu měkkou čertkusolistou, kozlik dvoudomý, violku bahenní, betrám obecný, toliji bahenní nebo zábělník bahenní. V květnu zde vykvétá prstnatec májový a prstnatec Fuchsův - typické druhy orchidejí vlhkých podhorských luk.

  Ze zvláště chráněných druhů živočichů se zde vyskytuje např. ropucha obecná, čolek horský, čolek obecný, zmije obecná, chřástal polní a bekasina otavní.

  Louka každoročně ručně kosena se snahou udržet druhovou rozmanitost a vytěsnit rákos, který by jinak celou plochu pravděpodobně během několika let zarostl a vzácné druhy by rychle vymizely.

  Zdroj: Agentura ochrany a přírody ČR