Přírodní památka Zadní hutisko

  Je situována u lesní cesty „Hrázová". Místem prochází modře značená turistická cesta z rozcestníku Kosíře v údolí Merty na Františkovu myslivnu.Zadní hutisko - F90
  Katastrální území: Vernířovice (Šumperk)
  Nadmořská výška: 800-860 m
  Výměra: 0,90 ha
  Vyhlášeno: 1982
  Opuštěný nedotěžený stěnový lom, po lokalitě Smrčina u Sobotína druhé největší těleso krupníku  v České republice.

   

  Geologie
  Krupník zde tvoří tři čočkovitá tělesa, uložená těsně vedle sebe, o celkových rozměrech asi 100 x 100 m. Krupník je přeměněná hornina složená z mastku s příměsí chloritu, dolomitu, magnesitu, popř. křemene, používal se k výrobě žárovzdorných nádob a cihel. Výchoz krupníku doprovází horniny sobotínského amfibolitového masivu prvohorního stáří (devon). Nálezy aktinolitu, amfibolového azbestu a krystalů magnetitu jsou známy i v zahraničních sbírkách. Ložisko bylo těženo v 19. a počátkem 20. století.  Lokalita je vhodná pro studijní exkurze s geologicko-mineralogickým zaměřením.

  Květena
  Lom je v současné době na odlesněné pasece, okolní porosty buku lesního (Fagus sylvatica) s dosazeným smrkem ztepilým (Picea abies) jsou asi dvacetileté. Rostou zde běžné bučinné druhy - lilie zlatohlávek (Lilium martagon), svízel vonný (Galium odoratum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), na křovinami zastíněných stěnách rostou játrovky a mechy.

  Zvířena
  Nebyla dosud zkoumána ani v širším okolí.

  Zdroj: Obecně přístupné informace Agentury ochrany přírody