Přírodní památka Štola pod Jelení cestou

  Vstup leží na údolním svahu Bělokamenného potoka, 800 m severně kóty Kosov (904,7 m n. m.).
  Katastrální území: Malá Morávka (okres Bruntál)
  Nadmořská výška: 850 m
  Výměra: 0,03 ha
  Vyhlášeno: 1989
  Poměrně rozsáhlý komplex podzemních prostor bývalého železnorudného rudného dolu Šimon a Juda. Celý systém chodeb a šachet měří kolem 600 m. Těžba rud zde zanikla kolem roku 1870. Od roku 1986 jsou štoly přístupné jen pro odborný výzkum (zimní sčítání netopýrů), který probíhá pravidelně od roku 1971. Mimořádný počet zimujících jedinců i druhů řadí štolu k největším zimovištím netopýrů v ČR. 

  Pro veřejnost není štola přístupná a pohyb v okolí vzhledem k vysokému stupni poddolování může být spojen s nebezpečím.


  Geologie
  Středodevonská ložiska železných rud, tvořená formací hematit-křemennou a formací magnetit-karbonát-křemennou.  Více viz: Rudní revír Malá Morávka v Knihovně stránek.

  Květena
  Vchod do Štoly pod Jelení cestou se nachází v lesním porostu, v němž převažuje smrk ztepilý (Picea abies) s příměsí buku lesního (Fagus sylvatica).

   Zvířena
  Nejpočetnějšími druhy jsou netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr velký (Myotis myotis). Dále zde zimují netopýr severní (Eptesicus nilssonii), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), nnetopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr vousatý (M. mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr vodní (M. daubentonii), netopýr řasnatý (M. nattereri), netopýr pobřežní (M. dasycneme), netopýr velkouchý (M. bechsteinii) a kriticky ohrožený vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).