Ostatní zajímavosti

  Vila Julia Spitzera v Janovicích

  Vila J. Spitzera V části RýmVila J. Spitzera ařova, Janovicích, 2.3 k, severozápadně od náměstí v Rýmařově a 200m jižně od janovického zámku se nachází vila, kterou si koncem dvacátých let minulého století nechal postavit v místě svého rodiště obchodní ředitel slévárny Vítkovického horního a hutního težířstva Julius Spitzer (1871 – 1956), syn výrobce kořalek a likérů Leopolda Spitzera. Dům navrhl vídeňský architekt Gustav Schöler v podobě srostlice tří křídel ve tvaru Y s nárožními věžemi a oválnou terasou na jižní straně budovy. Střechy jsou kryty pokrývačskou břidlicí z nedalekých ložisek štípatelných spodnokarbonských břidlic.V interiéru byly vyváženě uplatněny prvky stylu art déco podle návrhů architekta z okruhu Umělecko-průmyslové školy v Praze.

  Rodina o dům nepřišla ani za války ani po únoru 1948, po smrti J. Spitzera však byl dům jeho ženě zabaven, když byla odsouzena za užívání nadměrného bytu a prodej rodinných cenností. Vila potom sloužila jako rekreační zařízení Svazu českých spisovatelů a Pozemních staveb, dnes je  soukromém vlastnictví.

  Vila je nemovitou kulturní památkou, pro veřejnost nepřístupná.

  Za využití článku Vila Julia Spitzera v Janovicích u Rýmařova, Martin Strakoš, MF Dnes,  24. 8. 2009 a materiálů Okresního úřadu v Bruntále zpracoval M. Marek

   

  Vesnická památková zóna Žďárský Potok, obec Stará Ves

  Chalupa ve Žďárském potoku Chalupa ve Žďárském PotokuŽďárský potok, horská obec podél Podolského potoka, 6 km sz. od Rýmařova, na hranici souvislé horského zalesnění, byla založena v letech 1653 – 1658. Dochovaná zástavba jesenické vesnice ze 17. století a významný soubor lidové architektury s dochovanými roubenými stavbami a technickými památkami z 18. a 19. století byly vyhlášeny vesnickou památkovou zónou lidové architektury.

   

   

   

  Schindlerova stodola ve vesnické památkové zóně Malá Morávka

  Stodola byla postavena v r. 1937 místním tesařem pro rodinu p. Schindlera, který se zabýval zemědělstvím a měl v úmyslu stát se hoteliérem. Je originální svoji střechou, nejen pseudogotickým tvarem, ale zejména pojetím konstrukce. Místo trámů použil tesař pro střešní konstrukci cca 120 cm dlouhé dřevěné desky a sesadil je do kosočtverečných útvarů, které vytvářejí klenbovitou nosnou konstrukci.

  Schindlerova stodola Dřevěná chalupa Dřevěný dům

  Stodola je součástí vesnické památkové zóny Malá Morávka, ve které se nachází několik desítek chalup sudetoněmeckého jesenického typu (některých velmi dobře zachovaných) a dalších staveb dokládajících charakter místního osídlení z 18. a 19 století.

  Rekreační obec Malá Morávka je velmi atraktivním turistickým střediskem.

   

  Arboretum Paseka Makču Pikču

  U silnice z obce Paseka do Sovince se nachází bývalý lom na vápenec, přeměněný na neobvyklé arboretum.

  arboretumarboretumvýhled z arboreta

  Svah bývalého lomu je v posledních třech letech proměňován za použití velkého množství kamene a přírodních materiálů na zajímavé stupňovité arboretum. Postupně jsou zde shromažďovány nejrůznější rostliny z celého světa, zejména trvalky, skalničky, traviny, cibuloviny, okrasné dřeviny, zimovzdorné kaktusy a další. Terasy poskytují možnost odpočinku a poskytují krásný výhled na Hornomoravský úval. Fota: M. Marek, 2009

  Více informací na www: http://www.arboretumpaseka.cz/

   

  Sklárna Jakub

  Dlouholetá tradice sklářského řemesla v českých zemích dala vzniknout překrásným ručním výrobkům, které je potřeba připomínat. Cílem výroby historického skla je poukázat na sklářský um našich předků a na jejich ovládání řemesla, které se bezesporu blížilo umění. S pokorou a úctou k tradici vyrábí historické sklo. Ruční výrobou napodobuje originální výrobky vyznačující se charakteristickou nazelenalou barvou, vzduchovými bublinkami i specifickým tvarem a upozorňuje tak na jedinečnou práci jednoho z nejstarších výrobních odvětví. Historické sklo vyžaduje precizní zvládnutí pracovního postupu, který je nejen potřeba napodobit, ale i přizpůsobit současným moderním technologiím. Můžete si být jisti, že s každým kouskem historického skla se k Vám dostává jedinečný a nenapodobitelný výrobek.

  Více informací na www: http://www.sklarnajakub.cz/

   

  Sklářská huť TOMI

  Sklo se vyrábí z písku tavením ve sklářské peci za pomoci alkalických tavidel, tj. látek, které tavení písku usnadňují. Chemicky je sklo křemičitan. Další důležitou složkou skla je oxid vápenatý, který je stabilizuje. Vlastnosti skla se mění podle jeho složení. Sklo sodné je měkké a tvárlivé, tuhne poměrně pomalu a proto je lze dlouho složitě tvarovat. Všechna antická skla byla sodná, stejně tak i sklo benátské a sklo v benátském stylu od 15. až do 18. století. Na sever od Alp se ho používalo jako tavidla od 11. století. Sklo draselné je tvrdé. Nejdříve se z něj vyrábělo zelenavé lesní sklo a po zvládnutí technologie čištění a odbarvování také sklo křišťálové.

  Více na www: http://www.sklarnatomi.cz/

   

  Zemědělský skanzen, Veteran muzeum, ZOO park v Rapotíně

  Ve Veteran muzeu v Rapotíně najdete požární a vojenskou techniku, nejrůznější stroje a vozítka všeho druhu, pohyblivé figuríny v životní velikosti, dětské kočárky, kola. V areálu ZOO parku s volně vypuštěnými zvířaty je také miniarboretum a minisafari. V dětském zábavním koutku s venkovním posezením a ohništěm je možná projížďka na koních a oslících.

  Více informací na www: http://www.sweb.cz/skanzen

   

  Menhirový okruh

  menhirov kruhMenhirový kruh ve Stříbrných horách.  Nachází se na soukromém pozemku ve Stříbrných Horách 50 metrů od křižovatky směrem na Ferdinandov po levé straně. Kruh má průměr přesně 12 m, v obvodu je umístěno 12 kamenů a uvnitř ve středu je hlavní, největší stéla, posílená ve směru sever - jih uprostřed dvěma nejmenšími kameny. Ve směru východ- západ, a sever- jih jsou umístěny na obvodu další největší kameny, kruh je vlastně ciferníkem hodin. Kameny pochází z Bedřichova z parkoviště pod Rabštejnem. Jde o mylonit a blastomylonit.