Turistické zajímavosti

    Ilustrační foto Území Rýmařovska je díky své přírodní rozmanitosti a historickému vývoji bohaté na místa, která stojí za to, aby byly předmětem zájmu návštěvníků. Některé z nich jsou na turistických trasách, mnoho z nich je však mimo trasy, v krásném prostředí hor a lesů, mimo civilizaci. Nabídka, kterou na následujících stránkách uvádíme, se neomezuje striktně pouze na místa v regionu Rýmařovska. Vycházíme  z přesvědčení, že při návštěvě našeho regionu stojí za to ujet nebo ujít dalších pár nebo desítek kilometrů a navštívit i další zajímavé kouty v okolí.

    Nabízíme místa s dalekým výhledem, zajímavé přírodní útvary a výtvory včetně výsledků činnosti jak mohutných žhavých vulkanických procesů, tak krutě mrazivých období v dávné historii naší matičky Země, zdánlivě pomalých ale velmi výrazných projevů eroze zemského povrchu („častá kapka i kámen proráží") a také razantních zásahů lidské společnosti do přírody a krajiny. Návštěva mnohých z nich nás může přesvědčit o tom, jak "pochybné" je tradiční dělení na „živou" a „neživou" přírodu, že vše na této planetě i ve vesmíru je živé, v neustálém vývoji a změně, byť některé z nich jsou příliš dlouhodobé na to, aby lidský věk stačil na pozorování jejich průběhu a setkává se pouze s jejich výsledkem.

    V následujících oddílech najdete informace o místech dalekého rozhledu, skaliskách, jeskyních, sopkách, vodních zdrojích a vodopádech, rašeliništích a o dalších zajímavostech.

    Byli bychom rádi, kdyby Vás následující texty inspirovaly k návštěvě zajímavých míst a přispěly k hlubšímu poznání krajiny a přírody Rýmařovska.