Kříže

  V souvislosti s šířením křesťanství vzrůstala i snaha na vlastní oči vidět místa, na kterých probíhal příběh posledních dnů před ukřižováním Ježíše Krista. Zdaleka ne každý mohl Svatou zemi a Golgotu navštívit a postupně tak začala vznikat místa, která tato místa připomínala, a jejich symbolem se stal kříž, na kterém Kristus zemřel. Kříže se začaly objevovat v nejrůznější podobě v blízkosti obydlí, ale i ve volném terénu, na význačných místech, poblíž cest a křižovatek poutníků i lidí pracujících na polích nebo jinde. Krajina se tak postupně stávala veřejnou sítí míst, kde lidé hledali útěchu, prosili o přízeň boží a scházeli se při různých poutích a náboženských slavnostech.

  Kříže a další drobné sakrální stavby přetvářely původní pohanskou krajinu v krajinu křesťanskou. Náš kraj není výjimkou, spíše naopak. Pobožní předchůdci dnešních obyvatel vytvořili mnoho zpočátku většinou dřevěných, postupně i kamenných křížů, z nichž mnoho se přes všechny dramatické události minulých desítek let dočkaly dnešní doby. V poslední době vzrůstá péče o ty původní a v posledních letech také vyrostla v krajině řada nových dřevěných křížů.  Do krajiny se tak vracejí tradiční prvky harmonicky utvářené kulturní krajiny.

  Restaurovaný kříž na bývalém hřbitově v Horním Městě vysvěcený děkanem Mgr. ICLic. Františkem Zehnalem, Th.D. při příležitosti oslav Dne horníků 16. července 2016.DSC 2964 2

   

   

   

   

   

  Často procházíme (nebo dnes projíždíme krajinou, aniž bychom si uvědomovali přítomnost těchto často nenápadných prvků. Pro řadu lidí žijících dlouhodobě v tomto kraji je možná překvapením, že na Rýmařovsko je v současné době 99 křížů (včetně centrálních křížů na hřbitovech), z toho 58 kamenných (příp. železných) křížů nebo sousoší s ukřižováním Krista. Mnohé z nich jsou skutečnými skvosty a zasluhují si, aby o ně bylo pečováno a aby byly chráněny.

  DSC 3770 2

   

  Za nejstarší a zároveň nejkvalitnější můžeme označit sousoší ukřižovaného Krista, jež je jako 12. zastavení součástí Křížové cesty v Rudě z roku 1760.

   

  Svým stářím se na druhé místo řadí kříž severovýchodně od hřbitova v Rýmařově (v místě zvaném U křížku) nesoucí na podstavci letopočet 1800. Následují sousoší a kříže u kaple V Lipkách, u kostela a uprostřed Stránského a před bývalým panským statkem ve Skalách pocházející z prvních desetiletí devatenáctého století. Většina křížů byla postavena v druhé polovině devatenáctého století a pouze šest pak v počátečních desetiletích století dvacátého.

  P3080014 2DSC 4083 2P4170020 3DSC 3800 4DSC 5964

  Městské muzeum Rýmařov uspořádalo ve dnech 3. 3. – 8. 4. 2015 výstavu fotografií Miloslav Marka Kříže Rýmařovska a v návaznosti byla vydána česko-polská publikace Kříže Rýmařovska autorů Miloslava Marka Michala Vyhlídala se seznamem a schematickou mapou míst s kamennými a dřevěnými kříži. Seznam křížů najdete v Knihovně stránek.

  V současné době Město Rýmařov připravuje vydání barevné obrazové publikace o sochách a křížích Rýmařovska autora Miloslava Marka.