Pomníky padlých z první světové války

    Pomník padlým v 1. světové válce v RýmařověPrvní světová válka (dříve označovaná jako Velká válka) začala před takřka 95 léty v srpnu 1914 a trvala do 11. listopadu 1918.
    Válka přinesla nesmírné utrpení na obou válčících stranách na mnoha frontách. Došlo k obrovským ztrátám materiálním a k nezměrnému utrpení vojáků i civilního obyvatelstva ale zejména k nenahraditelným ztrátám lidských životů. Uvádí se, že celkem zemřelo asi 15 miliónů lidí, 9 miliónů vojáků a 6 miliónů civilních obyvatel. Mezi nimi i ti, kteří byli nuceni bojovat za císaře pána, a to nejen Češi, ale také Němci, kteří obývali pohraniční území Čech a Moravy, Maďaři, Slováci a další.

    V prvních letech Československé republiky bylo vybudováno mnoho pomníků se jmény těch, kteří v první světové válce zahynuli. Vztah obyvatel obcí k pomníkům byl většinou přímo osobní - mezi uvedenými jmény padlých byl vždy někdo, kdo byl buď přímo členem rodiny nebo k ní měl blízký vztah. I přes velký časový odstup jsou na většině území pomníky dosud pietním místem. V našem kraji, kam naprostá většina rodičů nebo prarodičů dnešních obyvatel přišla po druhé světové válce „odjinud", byla jména na pomnících jmény vesměs neznámými a řada pomníků v průběhu poválečných dob vzala za své nebo byla přebudována. Nicméně, každý z existujících pomníků v sobě nese významné poselství složité minulosti našeho kraje a stojí za to je navštívit. Informace o pomnících padlých v našem regionu najdete na stránkách Knihovny pod názvem Pomníky padlých v první světové válce.

    Kromě pomníků padlým v první světové válce je na území Rýmařovska i několik válečných hrobů a pietních míst vázaných k druhé světové válce.

    M. Marek