Pramen Podolského potoka

    Pramenná oblast Podolského potokaPodolský potok pramení ve výšce kolem 1300 m n.m. na jihovýchodním úbočí Břidličné hory (1358 m n.m.), jižně od Jelení Studánky. Podolský potok je horská pstruhová bystřina s průzračnou studenou vodou a kamenitým a balvanitým dnem. Kolem větších kamenů vytváří tok vody různě velké peřeje. Potok protéká Žďárským žlebem a u lovecké chaty Hubert do něj ústí Žlutý potok, pocházející z rašeliniště Skřítek.

    Nejsvrchnější část toku Podolského potoka protíná žlutě značená turistická cesta v ostré zatáčce mezi rozcestníky Mravenčí sedlo a Pod Josefinkou.
    Více k Podolskému potoku : Vodopády, kaskády -  Podolský potok - Žďárský žleb