Podolský potok – Žďárský žleb

    Podolský potok na jařePodolský potok pramení ve výšce kolem 1300 m n.m. na jihovýchodním úbočí Břidličné hory (1358 m n.m.), jižně od Jelení Studánky. Podolský potok je horská pstruhová bystřina s průzračnou studenou vodou a kamenitým a balvanitým dnem. Kolem větších kamenů vytváří tok vody různě velké peřeje. Potok protéká Žďárským žlebem a u lovecké chaty Hubert do něj ústí Žlutý potok, pocházející z rašeliniště Skřítek. Podolský potok prochází obcí Stará Ves se zachovalými horskými chalupami v části Žďárský Potok, částmi města Rýmařova a po 20,3 km toku ústí nedaleko severního okraje obce Velká Štáhle do řeky Moravice. V minulosti bylo v úseku mezi Rýmařovem a Jamarticemi na Podolském potoce v malém rozsahu ryžováno zlato.


    Podzimní Podolský potok V horní části údolí Podolského potoka lze ještě nalézt zbytky staré hráze, která zadržovala vodu potřebnou ke splavování vytěženého dřeva do Žďárského Potoka. Zbytky obdobné hráze můžeme nalézt i v horní části Splavského potoka, který pramení pod Zelenými kameny a vlévá se do Žlutého potoka.
    Přístup: Podolský potok je přístupný prakticky v celé své délce pěšky i na horském kole od rozcestí U Škaredé jedle (cca 1 km sz. od Žďárského potoka) po červeně značené cestě po chatu Hubert, odtud vpravo proti proudu Podolského potoka.

     Zdroj: www.turistika.cz ; Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991; Kašparová, Hana: Od Skřítku do Žďárského Potoka a Staré Vsi, Rýmařovský horizont 16/2007, SVČ Rýmařov