Uhlířský vrch (672 m n.m.) - výhled

  Uhlířský vrch dominující okolní krajině se nachází 2,5 km jihovýchodně od středu města Bruntálu, nad obcí Moravskoslezský Kočov.

  Je jednou z českých nejmladších sopek (v činnosti na rozhraní třetihor a čtvrtohor). Ze smíšeného vulkánu jsou ve stěnách opuštěného lomu na jižním svahu odkryty profily málo zpevněných vyvrženin (sopečný prach, písek, lapilli, bombičky, strusky i velké balvany), které činí z Uhlířského vrchu nejpozoruhodnější lokalitu tohoto druhu u nás.
  Sopečné tufy se zde těžily od 19. století, v 60. letech byla těžba zastavena a lokalita vyhlášena přírodním výtvorem o rozloze 3,7 ha.
  Nad stěnou je malebný barokní kostel z roku 1758, k němuž vede od Bruntálu čtyřřadá alej 200 let starých lip. Z vrcholu je výhled na kraj bruntálských sopek, částečně i na Hrubý Jeseník.
  Přístup: Až ke kostelíku vede z Bruntálu asfaltová silnička (zákaz vjezdu aut) lemovaná souvislou alejí lip. Zelená turistická značka zavede návštěvníka do opuštěného lomu, chráněného jako přírodní památka.
  Více viz : Přírodní památka Uhlířský vrch