Rýmařovsko nabízí vyžití i sportovním rybářům. Rybářské revíry zde obhospodařuje Český rybářský svaz, u níže popsaných revírů s výjimkou Slezské Harty a nádrže Tylov, které jsou přímo obhospodařovány Výborem územního svazu Ostrava, jsou tyto vody ve správě Místní organizace ČRS Rýmařov.

  Jsou to jednak revíry pstruhové, kde je lovnou rybou zejména pstruh obecný a duhový a dále pak lipan podhorní. Ulovit lze též některé kaprovité ryby, např. jelce tlouště, vysazována je ostroretka stěhovavá. Další vyskytující se druhy – vranka obecná a pruhoploutvá, mihule potoční jsou zařazeny mezi ohrožené druhy jsou proto chráněny.

  A dále revíry mimopstruhové, kde je zarybňováno zejména kaprem, línem, candátem, na revíru Slezská Harta 1A pak též štikou, sumcem i mníkem. Lovenou rybou je dále okoun, tloušť, cejn, plotice.... Výjimkou není ani ulovení některé z ryb lososovitých (pstruh duhový, siven americký).

  Přítok Opavy – Odry. Od ústí Podolského potoka až k pramenům včetně všech přítoků. K revíru patří zatopené lomy v k. ú. Malá Šťáhle 1,0 ha Všechny přítoky kromě Volárky a Kotelního potoka jsou CHRO – lov ryb zakázán.
  Typ: Pstruhový revír
  Číslo: 473056

  MoravicePřítok Opavy, Odry. Od jezu na konci vzdutí nádrže Slezská Harta až k soutoku s Podolským potokem ve Velké Šťáhli mimo Kočovský potok a Podolský potok včetně všech přítoků. K revíru patří: zatopené lomy v k. ú. Břidličná 1,0 ha. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán. Na toku Moravice je lov ryb zakázán v úseku od splavu v Břidličné (za benzínovým čerpadlem) po energomost Kovohutí Břidličná – označeno tabulemi.
  Typ: Pstruhový revír
  Číslo: 473078

  Podolský potokPřítok Moravice, Opavy, Odry. Od ústí do Moravice ve Velké Štáhli až k jezu bývalého mlýna v Janušově včetně všech přítoků. K revíru patří: zatopené lomy Hutov a Jiříkov 2,0 ha. Úsek Podolského potoka od splavu u technických služeb v Rýmařově až po most pod mototechnou v Rýmařově – označeno tabulemi – a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
  Typ: Pstruhový revír
  Číslo: 473035

  Přítok Moravice - Opavy - Odry. Od jezu na konci vzdutí nádrže Slezská Harta až k pramenům včetně všech přítoků. Úsek Kočovského potoka od mostu silnice Bruntál – Rýmařov ve Václavově až k pramenům a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
  Typ: Pstruhový revír

  Revír tvoří:

  • retenční nádrž Rýmařov-Edrovice 1,1 ha
  • Rybník U lomu Rýmařov 1,0 ha
  • Nádrž Ryžoviště, Ryžoviště 0,7 ha

  Edrovice Rybnik U Lomu 1Výlov v Ryžovišti Rak říční

  Vzhledem k návaznosti nádrží na pstruhové revíry nesmí být eventuelně ulovená štika a okoun vrácen do vody. Na nádrži Edrovice je počet lovících omezen na 10 osob, na nádrži Ryžoviště na 20 osob – místenky vydává MO ČRS Rýmařov.
  Typ: Mimopstruhový revír
  Číslo: 471154

  Rybářské závody Revír tvoří víceúčelová nádrž v k. ú. Rýmařov 3,50 ha. Revír s omezenou docházkou. Vzhledem na návaznost pstruhového revíru nesmí být eventuelně ulovená štika a okoun vrácen do vody.
  Typ: Mimopstruhový revír
  Číslo: 471035