Sportovní rybolov

    Rýmařovsko nabízí vyžití i sportovním rybářům. Rybářské revíry zde obhospodařuje Český rybářský svaz, u níže popsaných revírů s výjimkou Slezské Harty a nádrže Tylov, které jsou přímo obhospodařovány Výborem územního svazu Ostrava, jsou tyto vody ve správě Místní organizace ČRS Rýmařov.

    Jsou to jednak revíry pstruhové, kde je lovnou rybou zejména pstruh obecný a duhový a dále pak lipan podhorní. Ulovit lze též některé kaprovité ryby, např. jelce tlouště, vysazována je ostroretka stěhovavá. Další vyskytující se druhy – vranka obecná a pruhoploutvá, mihule potoční jsou zařazeny mezi ohrožené druhy jsou proto chráněny.

    A dále revíry mimopstruhové, kde je zarybňováno zejména kaprem, línem, candátem, na revíru Slezská Harta 1A pak též štikou, sumcem i mníkem. Lovenou rybou je dále okoun, tloušť, cejn, plotice.... Výjimkou není ani ulovení některé z ryb lososovitých (pstruh duhový, siven americký).