LOMNICKÝ POTOK 1 A - MO Rýmařov 8,5 ha

  Revír tvoří: nádrž Tylov v k. ú. Lomnice 8,5 ha
  Typ: Mimopstruhový revír
  Přítok do nádrže k revíru nepatří. Na konci vzdutí nádrže je pásmo se zákazem lovu ryb – vyznačeno tabulemi.

  Na celém revíru platí základní ustanovení výkonu rybářského práva dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a tyto bližší podmínky výkonu rybářského práva, schválené uživatelem revíru 13. 8. 2007:

  1) K lovu ryb na revíru opravňuje mimopstruhová povolenka územní, celosvazová a celorepubliková s místenkou na 1 den, 2 dny a 7 dnů.

  2) Lov ryb povolen od 1. 3. do 31. 12. roku, způsoby na plavanou, na položenou, na umělou mušku a od 16. 6. přívlačí.

  Lov dravých a lososovitých ryb povolen pouze na umělé nástrahy.

  Lov na umělou mušku lze provádět výhradně z plavidla, lov přívlačí ze břehu.

  Při lovu přívlačí a na umělou mušku je zakázáno používat háčky s protihroty.

  3) Nejmenší lovné míry stanovené odchylně od vyhlášky č. 197/2004 Sb., k zákonu o rybářství:

  pstruh duhový 40 cm, amur bílý 70 cm, kapr obecný 45 cm.

  Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Kapr o délce 70 cm a větší musí být s maximální šetrností vrácen do vody.

  4) Lovící si může ponechat v jednom dnu 1 ks z těchto druhů ryb – kapr, štika, candát, amur, pstruh duhový, ostatních druhů max. 7 kg ryb.

  Ulovený a ponechaný si úlovek – kapr, štika, candát, amur, pstruh duhový – zapisuje lovící do přehledu o úlovcích k povolence i do přehledu úlovků k místence ihned po ponechání si, ostatní druhy ryb před ukončením lovu.

  Místenku k lovu odevzdává lovící po skončení lovu ostraze revíru nebo do schránky na chatce u hráze revíru.

  Porušení shora uvedených pravidel, nešetrné zacházení s rybou, nepořádek na místě lovu a parkování vozidel mimo vyhrazené prostory je důvodem k zadržení povolenky a místenky k lovu bez náhrady.

  V případě udělení výjimky z denní doby lovu, je povolen lov ryb od 00.00 hod. do 04.00 hod.

  5) Ostrahu revíru vykonávají pověření členové rybářské stráže a profesionální rybářská stráž ČRS.

  Více informací na http://www.rybsvaz-ms.cz/katalog/mistni-organizace/mo-rymarov.html