SLEZSKÁ HARTA 1 A - VÚS ČRS Ostrava 900 ha

  Štika Revír tvoří nádrž na Moravici, přítoku Opavy, Odry.

  Od tělesa hráze v ř. km 57,5 až po stupně na konci vzdutí v ř. km 74,4 v k. ú. Valšov a v ř. km 3,8 na Černém potoce v k. ú. Dlouhá Stráň.

   

  • Přítoky nádrže Moravice, Kočovský potok a Černý potok nejsou součástí revíru. Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, určenou k chovu lososovitých ryb a organismů Červeného seznamu ČR. Hranice revíru jsou označeny tabulemi.
  • Zákaz rybolovu v úseku od hráze po obou březích – vyznačeno tabulemi na obou březích a u přítoků Moravice a Černý potok – vyznačeno tabulemi.
  • Nepořádek na místě lovu bude postihován jako porušení čl. 10 Bližších podmínek k výkonu rybářského práva.
  • Na revíru je povolena hospodářská těžba dle vývoje skladby rybího společenství.
  • Lov ryb z loděk, vyvážení návnad a nástrah povoleno na hlavní zátopě nádrže od hranice zákazu rybolovu u hráze po kostel v bývalém Karlovci mimo zátoky Pod Volárnou, Razovská, Za potokem, Leskovecká. Lov ryb z loďky mimo vyhrazený prostor je důvodem k zadržení povolenky k rybolovu. Hlubinná přívlač je povolena v prostoru s povolením lovu z loďky.
  • Lov ryb z loděk je prováděn z loďky nebo z plovoucí nafukovací pomůcky určené k rybolovu.
  • Lov z loďky, pojíždění a přistávání musí být prováděno tak, aby nerušilo a neomezovalo ostatní lovící a uživatele vodní plochy.
  • Lovící z loďky nesmí mít nastražen jiný prut mimo loďku. Za lov z loďky se nepovažuje lov z loďky navalené na přirozený břeh. Lov ryb z ostrovů je zakázán. Lov nástražních ryb do čeřínku z loďky zakázán.
  • Při lovu z loďky musí lovící respektovat plavební předpisy a předpisy upravující provoz plovoucích zařízení .
  • Lovící z loďky se nesmí zdržovat ve vyznačené plavební dráze.