Zámek Bludov

  thumb_F266Pozdně renezanční zámek v Bludově, situovaný 43 km od Rýmařova, byl postaven na místě původní tvrze v roce 1624 Kryštofem Pavlem z Liechtenštejnu - Kastelkornu, který získal bludovské panství. jako konfiskát po bitvě na Bílé hoře. V roce 1710 se zámek dostal zpět do rukou Žerotínů, potomků zakladatele Bludova. Poslední mužský potomek rodu Karel Emanuel zde zemřel v roce 1934. Zámek je považován za architektonický skvost. (Obrázek převzat z www.hrady.cz)

  Nejpozoruhodnější jsou štukové stropy v jižním a severním křídle. V bývalé hraběcí knihovně, dnešní obřadní síni je freskový strop, který je skutečnou raritou.
  Veškeré umělecké památky byly po konfiskaci v roce 1947 buď převezeny do velkolosinského zámku, nebo byly rozprodány za babku ve veřejné dražbě.
  Na podzim roku 1977se zřítila střecha a následně proběhly záchranné práce V současné době se zpracovává hloubkový historický průzkum a připravuje se návrh nového využití nejen zámku, ale i celého areálu.
  Areál bludovského zámku včetně parku je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.
  Zámek není pro veřejnost přístupný.