Zámek Loučná nad Desnou a zámecký park

  thumb_F265Jde o původně renesanční zámecký objekt, jeden z pěti renesančních zámků na Šumpersku, jejichž vznik a osudy byly po staletí spojeny se jménem starobylého moravského rodu pánů ze Žerotína. Nachází se 37 km od Rýmařova. (Obrázek převzat z www.hrady.cz)

  Se stavbou loučenského zámku začali bratři Žerotínové, synové Jana st. ze Žerotína někdy kolem roku 1608. Zámek se stal centrem vízmberského panství (Vízmberk - Loučná).

  Roku 1833 koupil zámek Antonín Bedřich hrabě Mitrovský z Nemyšle. Dal provést rozsáhlou úpravu zanedbaného zámeckého parku, který tehdy, v letech 1839 - 1845, dostal v podstatě nynější podobu anglického parku. Duší těchto okrašlovacích staveb byl stavební a železniční podnikatel František Klein. Po smrti Antonína Bedřicha Mitrovského v roce 1842 zakoupili vízmberské panství se zámkem a rozsáhlými železárnami železniční podnikatelé bratři Kleinové. Ti shromáždili na zámku poměrně rozsáhlou sbírku obrazů, která je dnes součástí zámecké obrazárny velkolosinského zámku. Pečlivě udržovaný zámecký park vyzdobili zajímavou pseudogotickou kašnou a četnými litinovými plastikami (např. sv. Huberta aj.), výrobky to sobotínských železáren.
  Po 2. světové válce se stal zámek majetkem čs. státu a většina jeho původního vnitřního zařízení byla odvezena do depozitářů velkolosinského zámku. Dnes se hledá vhodný investor, který by zámku znovu vdechl život.
  Při zámku je kaple s obrazy I. Raaba z roku 1779 a park se vzácnými stromy (mj. 600 let stará lípa s obvodem 730 cm).

  Zámek je pro veřejnost nepřístupný, zámecký park ovšem nabízí příjemné zákoutí pro romantické procházky a sportovní aktivity.