Hrádek Wallhübel

  O existenci obce Malá Štáhle jsou doklady až z 16. století, historikové však předpokládají, že tato oblast byla osídlena již dříve, pravděpodobně už ve 13. století, kdy nedaleko odtud stála malá tvrz označovaná jako Wallhübel. Hrádek stál v lokalitě vzdálené asi půl kilometru od dnešní Malé Štáhle na levém břehu řeky Moravice, v místě, kde se do ní vlévá malý bezejmenný potůček.

  Umístění i podobu hrádku, jehož pozůstatky jsou již velmi těžko identifikovatelné, popisuje Jaromír Novák. Uvádí, že Wallhübel, jak tvrz pojmenoval německý badatel H. Weinelt ve své práci z roku 1935, byl postaven zřejmě již v první polovině 13. století u někdejšího brodu přes Moravici, přibližně na půli cesty mezi Malou Štáhlí a Dolní Moravicí. Byl vystavěn na terase, která se vypíná ve výšce asi 6 metrů nad úrovní nivy, tvořící pravý břeh řeky. Šlo o poměrně drobnou stavbu kruhového půdorysu o ploše 15 metrů v průměru, obklopenou příkopem. Terén je v tomto místě narušen mladšími výkopy a porostlý stromy. Sonda, kterou Jaromír Novák v místě tvrze prováděl, odhalila v zemi pouze pozůstatky břidlicové podezdívky.

  Účel stavby není zcela jasný. Hypotézu, že zde sídlil majitel Malé Štáhle, snad totožné se zaniklou vsí Stalsdorf z konce 13. století, Novák odmítá s tím, že osada byla od tvrze poměrně vzdálená. Nabízí vysvětlení, že hrádek vzhledem ke své podobě a umístění mohl sloužit jako obranná tvrz strážící brod přes řeku Moravici, ležící na pravděpodobné historické cestě spojující Slezsko s Moravou, přesněji Bruntál s Uničovem, již ve 13. století. Na této stezce zřejmě ležely i podobné hrádky v Rýmařově, u Huzové či Sovince a u Rešova.

   Přístup: bez značení , obtížně identifikovatelné v terénu.

   (Použitá literatura: Pinkava, Viktor. Unčovský a Rýmařovský okres, Brno 1922; Novák, Jaromír. Hrádek u Malé Štáhle (okr. Bruntál), Časopis Slezského muzea, serie B - vědy historické XX, 1971, 2, Opava; Erinnerungen an den Heimatkreis Römerstadt/Altvater, Gießen 1996; Jan Švejdík. Historie Malé Štáhle, 2002, www.mstahle.wz.cz.).

  Podle článku Zdenky Přikrylové (ZN: Ukryté stopy maloštáhelské historie, Rýmařovský horizont 15/2007, SVČ Rýmařov) připravil M. Marek