Malínská rokle

    Romantická soutěska Malínského potoka s výchozy provrásněných devonských kvarcitů severovýchodně od obce Nový Malín.
    Čistá voda Malínského potoka vytváří nesčetné kaskády v úzké soutěsce, jejíž svahy zejména na pravém břehu potoka mají místy charakter skalního města. Krásná okolní příroda, divoký potok a zajímavé skalní útvary ve svém souhrnu vytvářejí z Malínské rokle nečekaně krásné a turisticky velmi atraktivní místo.

    Přístup: Údolím vede zeleně značená turistická cesta z Nového Malína pod Kamenný vrch (952 m n.m.) a dále do sedla Skřítek. Trasa z Nového Malína na Kamenný vrch je označována jako středně náročná, na úseku cca 6 km je nutné překonat převýšení více než 500 m.