Divoký důl

    Divoký důl je hluboce zaříznuté soutěskovité údolí pravostranného přítoku Divoké Desné, pramenícího na západním svahu Pradědu. Potok překonává velký spád, má proto nevyrovnanou spádovou křivku s četnými kaskádami a peřejemi. V údolí jsou četné rulové skály, balvany, balvanové haldy a proudy.

    Skalnaté srázy jsou porostlé autochtonním lesním porostem s převahou smrku a s příměsí klenu, buku a javoru. V horní části se nacházejí četné lesní světliny a horské louky s významnou květenou. Divoký důl je historickým hnízdištěm sokola stěhovavého.
    V roce 1955 bylo území vyhlášeno Státní přírodní rezervací, která má za úkol chránit porosty přirozených svahových, suťových a roklinových lesů. Dnes je tato rezervace součástí Národní přírodní rezervace Praděd.
    Přístup: po modře značené turistické cestě od dolní nádrže vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně na Praděd. Horolezecká činnost je v rezervaci zakázána.

    Foto a bližší informace: http://www.turistika.cz/, www.jesenik.org.