Vysoký vodopád

  Thumbnail imageVysoký vodopád se nachází v přírodní rezervaci Vysoký vodopád na severním svahu Velkého a Malého Jezerníku a východním svahu Malého klínu na horním toku Studeného potoka. v nadmořské výšce 850 m, v horské smrčině místy pralesovitého charakteru a horské smrkové bučině, cca 3 km severozápadně od vrcholu Pradědu a 3 km severně od obce Bělá.

  (Obrázek převzat z www.vodopady.cz)

  Původní skalní stupeň o celkové výšce 45 m byl povodní roku 1880 rozrušen na systém kaskád a proudů. Koryto toku je tvořeno bioticko - muskovitickými rulami a fylity, vymíláním a vířením vody vznikly pod vodopádem erozní a evorzní útvary (jámy, mísy, hrnce). Oplachové a okapávané skály jsou bohaté na vzácné druhy rostlin, jako například oměj šalamounek (Aconitum callibotrgon), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum). Širší okolí je areálem rysa ostrovida. Skály jsou historickým sídlištěm sokola stěhovavého, hnízdí zde krkavec velký a ořešník kropenatý.
  Přírodní rezervace je součástí území biologického klidu severně od Malého Děda.
  Přístup: po modře značené turistické značce ze Švýcárny do obce Bělá.

  Zdroj: Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991; http://www.ejeseniky.com; www.jeseniky.cz a další.