Prameny minerálních vod v Karlově Studánce

    Bad KarlsbrunnKarlova Studánka je lázeňským místem v centrální části Hrubého Jeseníku. Lázně byly založeny v r. 1785 na místě železářské osady Hubertov. Proslavily je prameny železité kyselky a čisté horské prostředí. Léčí se zde nemoci dýchacích cest, choroby krevní a nemoci z povolání.

    Vznik a výskyt mineralizovaných vod je spojen s výrony oxidu uhličitého ve vazbě na doznívající vulkanismus sopečné oblasti Bruntálska. CO2 sytí puklinové vody, když vystupuje z hlubokých tektonických poruch bělského zlomu, kde je akumulován, zvyšuje rozpouštěcí schopnost vody a způsobuje její mineralizaci. Původní vývěry přírodních minerálních vod byly zachytávány v místech rašelinišť v Karlově Studánce. Povrchová rašelina těchto míst tlumí volné odvětrávání oxidu uhličitého, čímž se zintenzivňuje nasycování minerální vody oxidem uhličitým.
    Pitný pavilonJako první byl objeven pramen Maxmilián - v r. 1780, následně v roce 1802 pramen Karlův, r. 1812 Antonínův pramen, r. 1862 Vilémův pramen, r. 1928 Bezejmenný pramen, r. 1929 Trubačův - Trubkový pramen, r. 1931 Norbertův pramen. Uvedené prameny byly přírodními povrchovými vývěry, které v minulosti byly zachycovány a využívány (až do roku 1966) z kopaných studní (kolmých šachet) z hloubek 10 - 20 m. V 50. a 60. letech 20. století byla provedena řada hlubších vrtů až do úrovně 200 m pod povrch, z nichž je dosud slouží vrt S2A využívající vodu z hloubky 126 m. Z 60. let je dosud rovněž využíván vrt S7 - pramen Vladimír, hluboký 117,8 m.

    Karlova Studánka kromě lázeňského prostředí a zařízení poskytuje i zajímavou geologickou expozici a je východiskem pro výlety do centrální části Hrubého Jeseníku.

    Zdroj: www.infosumperk.cz